"Toivomme, että Portugalin osapuoli tekee itsenäisesti järkeviä poliittisia valintoja ja pitää kiinni avoimen, oikeudenmukaisen ja syrjimättömän liiketoimintaympäristön luomisesta", Kiinan ulkoministeriö totesi Pekingissä Lusa-toimistolle lähetetyssä tiedotteessa.

Kiinan diplomatia katsoi, että "muurien ja esteiden rakentaminen" ja "siteiden katkaiseminen" "vahingoittaa vain kaikkein haavoittuvimpia".

"Yhteistyö molemminpuolisen hyödyn saavuttamiseksi on ainoa oikea tie", hän korosti.

Viime kuussa Portugalin korkeamman kyberavaruuden turvallisuusneuvoston yhteydessä toimiva turvallisuuden arviointikomissio julkaisi päätöksen, joka koski 5G-verkkojen ja -palvelujen turvallisuuteen kohdistuvaa "suurta riskiä", joka aiheutuu sellaisten toimittajien laitteiden käytöstä, jotka muun muassa täyttävät muita kriteerejä, olivatpa ne sitten peräisin Euroopan unionin, Naton tai OECD:n ulkopuolelta ja joiden "kotimaan oikeusjärjestelmä sallii hallituksen valvoa, häiritä tai painostaa niiden toimintaa, joka toimii kolmansissa maissa".

Mietinnössä ei mainita yritysten tai maiden nimiä, mutta se on tehty sen jälkeen, kun Washington on painostanut liittolaismaita jo vuosia sulkemaan kiinalaisen teknologiakonserni Huawein pois televiestintäinfrastruktuurien käytöstä.

Yhdysvallat viittaa Kiinan kansalliseen tiedustelulakiin, jonka mukaan "kaikkien organisaatioiden ja kansalaisten on tuettava, avustettava ja tehtävä yhteistyötä valtion kanssa kansallisen tiedustelun asioissa".

Yhtiö kiisti kategorisesti nämä syytökset ja muistutti, että Kiinan laki ei edellytä Huawein asentavan verkkoihin tai laitteisiin piilomekanismeja, jotka mahdollistavat luvattoman pääsyn tietoihin ja informaatioon.

Muut maat, kuten Yhdistynyt kuningaskunta, Australia tai Ruotsi, ovat jo kieltäneet Huaweilta osallistumisen niiden 5G-verkkojen kehittämiseen.

Lusalle lähettämässään lausunnossa Kiinan hallitus sanoo vastustavansa teknologiakysymysten "politisointia", "valtion vallan väärinkäyttöä" sekä "kansainvälisten kauppasääntöjen" ja "markkinatalouden periaatteiden" rikkomista.

"Kiina vastustaa syrjivien ja yksinoikeudellisten politiikkojen ja säännösten laatimista ja vastustaa ulkomaisiin yrityksiin kohdistuvien rajoitusten tukahduttamista ja asettamista", todetaan samassa muistiossa.

"Toivomme, että Portugali suojelee kiinalaisten yritysten laillisia oikeuksia ja etuja ja ryhtyy käytännön toimiin ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi ja yhteistyömahdollisuuksien laajentamiseksi", hän lisäsi.