Tällä samalla päätöksellä neuvosto antoi luvan rakentaa Beaton seurakuntaan rakennuksen, joka "koostuu kahdesta osasta, joiden pinta-ala on 4203,91 neliömetriä, ja joka on tarkoitettu asumiseen, liiketoimintaan ja matkailuun ja jossa on 131 pysäköintipaikkaa".

Villa Helenan nimellä kulkevan hankkeen osalta se viittaa viiden tähden hotellin työn lupamenettelyyn, jossa on 60 huonetta ja suunnitelmat, joita ehdotetaan talon laajentamiseksi.

Hankkeen hyväksyminen edellyttää ympäristöstä, vihreästä rakenteesta, ilmastosta ja energiasta vastaavien kunnanjohtajien valtuuksia, erityisesti kasvinsuojelukäsittelyjä, joita tarvitaan Trioza erytreae -hyönteisen torjumiseksi paikoissa, joissa laji ei ole ristiriidassa ehdotuksen kanssa.

Hankkeen hyväksymisen ehtona on myös korvausmaksun maksaminen, joka tuli alueista, joita ei luovuteta kunnalle viheralueiksi, julkiseen käyttöön eikä julkiseen pysäköintiin.

"Ehdotuksen mukaan olemassa oleva rakennus puretaan kokonaan ja rakennetaan uusi rakennus, jossa on kolme julkisivua, joista kahdesta on näkymät kaduille ja toisesta jalankulkuaukiolle. Rakennus on tarkoitettu matkailuun, ja se on suunniteltu aparthotelliksi, joka on sekä hotelli että asuntoja sisältävä kokonaisuus. Laitoksessa on 53 T0-huonetta, 8 T1-huoneistoa ja T2-huoneisto", todetaan suunnitelma-asiakirjassa, jossa ilmoitetaan myös, että hanke on hyväksytty monin ehdoin, mukaan lukien kulttuuriperinnön pääjohtajan arkeologiset asiat.