Tämä on kolmas APAV/Intercampus Barometer -barometri vuosien 2012 ja 2017 jälkeen, ja sen tulokset esitellään tänään APAV:n päämajassa Lissabonissa.

Yleisesti ottaen portugalilaiset tuntevat olonsa turvalliseksi asuinalueellaan, sillä 87 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei pidä asuinaluettaan vaarallisena tai turvattomana, kun taas 11 prosenttia vastaajista oli päinvastaista mieltä.

Tämä 11 prosenttia on kuitenkin yhden prosenttiyksikön enemmän kuin edellisessä, vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa.

Myös niiden keskuudessa, jotka pelkäävät joutuvansa pahoinpitelyn tai hyökkäyksen kohteeksi, on tapahtunut kasvua: lähes neljännes vastaajista (24 %) ilmaisi tämän huolen, kun vuonna 2017 vastaava osuus oli 22 %. Näistä ihmisistä (141) lähes puolet (47 %) ilmaisi huolensa muista alueista kuin asuin- tai työpaikastaan, ja 62 % sanoi pelkäävänsä enemmän öisin.

Barometrissä haluttiin myös selvittää, oliko joku vastaajista joutunut pahoinpitelyn, pahoinpitelyn tai rikoksen uhriksi viimeisten 12 kuukauden aikana. 94 prosenttia vastaajista vastasi tähän kysymykseen kielteisesti, mutta kyllä-vastausten 6 prosenttia oli lisääntynyt kolme prosenttiyksikköä vuoteen 2017 verrattuna.