Kansallinen merenkulkuviranomainen(AMN) on kieltänyt kaiuttimien tai muiden kannettavien äänentoistolaitteiden käytön, jotka häiritsevät muita ihmisiä, sen toimivaltaan kuuluvilla rannoilla.

Asiakirjassa on luettavissa, että kielletään "äänentoistolaitteiden käyttö ja melua aiheuttavien toimintojen kehittäminen, jotka lain mukaan voivat aiheuttaa häiriötä".

Jos joku kokee kaiuttimesta tai vastaavasta laitteesta tulevan melun häiritseväksi, hänen tulisi ottaa yhteyttä vastuuviranomaisiin, jotta nämä lopettavat toiminnan. Asiakirjan mukaan: "valvonnasta vastaavat merenkulkulaitoksen paikalliset yksiköt ja poliisi- tai hallintoviranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia asiassa tai toimivalta-alueella".

Sakot voivat "vaihdella 200 eurosta 4 000 euroon yksityishenkilöille ja 2 000 eurosta 36 000 euroon yrityksille, kuten 29. elokuuta 2006 julkaistussa laissa 50/2006 todetaan, unohtamatta mahdollisuutta lisärangaistuksiin, kuten rikoksen tekemiseen käytetyn esineen takavarikointiin".