Tämä tarkoittaa, että 21. elokuuta 2007 annettuun lakiasetukseen nro 291/2007 tehdään toinen muutos, jolla otetaan käyttöön moottoriajoneuvojen vastuuvakuutuksen pakollinen vakuutusjärjestelmä, jota muutettiin 6. elokuuta 2008 annetulla lailla nro 153/2008.

Kesäkuun 2. päivänä parlamentti hyväksyi tämän muutoksen ja lisäsi joitakin kohtia lain artiklaan, jossa määritellään säännöt vakuutusasiakirjojen antamisesta, ja jossa säädetään, että nämä asiakirjat voidaan antaa ja asettaa saataville sähköisessä muodossa, "sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden antamista ja saataville asettamista paperilla ilman lisäkustannuksia vakuutuksenottajan tai tarvittaessa vakuutetun pyynnöstä tai tapauksissa, joissa heillä ei todistettavasti ole riittäviä sähköisiä välineitä niiden turvallista lähettämistä ja vastaanottamista varten".

Nämä asiakirjat annetaan sähköisesti, ja ne "korvaavat paperisen vakuutustodistuksen".

Tuulilasin vakuutuksen puuttumisesta voidaan määrätä 250-1 250 euron sakko.