Monet veronmaksajat ovat jo täyttäneet tämän ilmoitusvelvollisuuden, jotkut jo 1. huhtikuuta, jolloin kampanja alkoi, mutta on vielä ihmisiä, jotka eivät ole jättäneet veroilmoitustaan. Jos et toimita ilmoitusta määräajassa, eikä se kuulu automaattisen IRS:n piiriin, olet vaarassa saada sakon.

Tuloveroilmoituksen toimittamatta jättäminen laillisessa määräajassa voi johtaa sakon maksamiseen, joka voi olla jopa 3 750,00 euroa.

Summaa voidaan kuitenkin alentaa, jos verovelvollinen vapaaehtoisesti laillistaa tilanteen, ja ottaen huomioon sellaiset tekijät kuin viivästysaika ja virheen aste. Jos toimitat oma-aloitteisesti kuukauden kuluessa määräajasta, voit joutua maksamaan vähintään 25 euron sakon. Jos toimitat näiden 30 päivän lisäajan jälkeen, sakko on vähintään 37,50 euroa, joka voi nousta 112,50 euroon, jos veroviranomaiset ovat jo aloittaneet tarkastusmenettelyn.