ChatGPT:n käynnistäminen 30. marraskuuta 2022 vei keskustelun tekoälyn vaikutuksesta talouteen ja yhteiskuntaan uudelle tasolle. Siitä lähtien on spekuloitu paljon siitä, kuinka paljon työpaikkoja katoaa ja myös syntyy tulevina vuosina.

Viime vuonna Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) teki kyselytutkimuksen yli 2 000 yritykselle ja 5 300 työntekijälle seitsemän OECD-maan teollisuus- ja rahoitusaloilla, ja siinä todettiin, että työntekijöiden mukaan tekoäly voi parantaa työtä, mutta he pelkäävät sen uhkaavan heidän työpaikkojaan ja palkkojaan, kertoo ECO:n raportti.

OECD:n Employment Outlook 2023-raportissa todetaan, että kolme viidestä työntekijästä on huolissaan työpaikkansa menettämisestä tekoälylle seuraavan kymmenen vuoden aikana ja että kaksi viidestä työntekijästä on huolissaan siitä, että heidän palkkansa voi laskea seuraavan kymmenen vuoden aikana talouden robotisoitumisen seurauksena.

"Kun otetaan huomioon tekoälyn vaikutus, automaation suurimmassa vaarassa olevat ammatit muodostavat noin 27 prosenttia työllisyydestä", kirjoittaa OECD:n työllisyys-, työ- ja sosiaaliasioiden osaston johtaja Stefano Scarpetta.

Luxemburgissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ruotsissa on alhaisin työllisyysprosentti niissä ammateissa, joissa automaation riski on suurin, kun taas Unkarissa, Slovakiassa ja Tšekissä se on suurin. Portugalissa on OECD:n laskelmien mukaan noin 30 prosenttia työpaikoista, joita tekoäly "uhkaa".

Myönteiset vaikutukset

Kaikista näistä huolenaiheista huolimatta OECD:n raportissa korostetaan, että lähes kaksi kolmasosaa (noin 63 prosenttia) työntekijöistä sanoo, että tekoäly on vaikuttanut myönteisesti heidän työnsä laatuun. OECD:n arvion mukaan "tekoälyn vaikutus työllisyystasoon on kuitenkin toistaiseksi ollut rajallinen, eikä siihen tällä hetkellä liity merkittäviä muutoksia palkkoihin, myönteisiä tai kielteisiä".

Huolestuttavana seikkana yhä useampien algoritmien käyttöönotosta ihmisten ja yritysten elämänhallinnassa OECD:n tutkimuksessa todetaan, että tekoälyn käyttö aiheuttaa työnteon tehostumista organisaatioissa ja pahentaa useita sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia.

"Tekoälyn mahdollistama jatkuva ja kaikkialle ulottuva seuranta ja tietoon perustuva suoritusarviointi voivat luoda korkean stressin ympäristön, jolla on kielteisiä vaikutuksia mielenterveyteen, sillä työntekijät voivat tuntea olevansa jatkuvasti tarkastelun kohteena ja suorituspaineiden alaisina", OECD:n raportissa todetaan.

Eettiset haasteet

Lisäksi OECD huomauttaa, että tekoälyn käyttö "herättää vakavia eettisiä haasteita, jotka liittyvät tietosuojaan ja yksityisyyteen, avoimuuteen ja selitettävyyteen, ennakkoluuloihin ja syrjintään, automaattiseen päätöksentekoon ja vastuuvelvollisuuteen".

Raportissa tuodaan esiin monia käytännön esimerkkejä tekoälytyökaluista, joihin on sisällytetty naisiin, vammaisiin ja etnisiin tai rotuvähemmistöihin kohdistuvia inhimillisiä ennakkoluuloja. "Tutkimuksessamme monet työntekijät ilmaisivat huolensa mahdollisuudesta, että tekoäly kerää tietoja heistä yksilöinä tai siitä, miten he tekevät työtään", Stefano Scarpetta sanoo.