Tällä hetkellä esianalyysivaiheessa on yli 21 000 sijoitusperusteiseen oleskelulupajärjestelmään liittyvää hakemusta, joista 7 802 on "ulkomaisten sijoittajina toimivien kansalaisten hakemuksia" ja 13 562 "sellaisten ulkomaan kansalaisten hakemuksia, jotka aikovat hyötyä järjestelmästä perheenyhdistämisen kautta", ilmenee Públicolle toimitetuista ulkomaalais- ja rajavalvontaviraston (SEF) tiedoista.

Pelkästään viime kuussa myönnettiin 179 kultaviisumia, joista 114 koski kiinteistösijoituksia. SEF:n mukaan eniten viisumihakemuksia jättäneiden maiden joukossa olivat Yhdysvallat (47 viisumia), Yhdistynyt kuningaskunta (26) ja Kiina (17). On huomattava, että näiden lisäksi 192 oleskelulupaa liittyi perheenjäsenten yhdistämiseen.

Toimitetuista tiedoista käy myös ilmi, että tämän järjestelmän alusta lähtien ja tämän vuoden kesäkuuhun asti myönnettiin 12 396 kultaviisumia, jotka edustavat yhteensä 7 157 miljoonan euron investointeja.

Kiina johtaa 5 366 viisumilla, seuraavaksi eniten viisumeita on myönnetty Brasiliaan (1 229) ja Yhdysvaltoihin (713).