ECO:n raportin mukaan työvoimakustannukset tuotettua yksikköä kohti ovat nousseet useimmissa maissa kolmen viime vuoden aikana. Näin tapahtuu, kun työntekijöiden korvaukset (palkat ja muut korvaukset) kasvavat nimellisesti enemmän kuin tuottavuuden kasvu.

Näin on Portugalissa, jossa vuoden 2019 neljännen neljänneksen ja tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen välisenä aikana työvoimakustannukset tuotantoyksikköä kohti kasvoivat 19,2 prosenttia, mikä on noin 1,2 kertaa enemmän kuin OECD:ssä keskimäärin.

Niistä 29 OECD-maasta, joista on tietoja tästä asiasta, vain Irlannissa työvoimakustannukset tuotettua varallisuutta kohti laskivat kolmen viime vuoden aikana. Päinvastainen suunta on Liettuassa, jossa työvoimakustannukset ovat kolmen viime vuoden aikana kasvaneet lähes 40 prosenttia.

Kun inflaatio otetaan huomioon laskennassa, Portugali nousee kuitenkin kärkeen, sillä sen työvoimakustannukset tuotettua yksikköä kohti ovat nousseet kolmen viime vuoden aikana OECD-maista eniten.

OECD:n tietojen mukaan työvoiman reaaliset kustannukset tuotettua yksikköä kohti nousivat Portugalissa 4,9 prosenttia vuoden 2019 neljännen neljänneksen ja tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen välisenä aikana, kun OECD-maissa työvoimakustannusten reaalinen lasku oli keskimäärin 1,1 prosenttia.

"Olemme Euroopassa maa, jossa minimipalkka on lähimpänä keskipalkkaa", muistuttaa Minhon yliopiston professori João Cerejeira ja toteaa myös, että Portugali on yksi niistä maista, joissa "minimipalkka on noussut eniten viime vuosina".