"Sen jälkeen, kun arvonlisäverosta vapauttamista koskeva toimenpide oli ollut voimassa kolme kuukautta 46 elintarviketyypin osalta, ja ASAE:n elintarviketuotteiden hintojen seurannan puitteissa suorittaman seurannan perusteella elintarvikkeiden hintojen lasku oli heinäkuun 17. päivään mennessä yli 10 prosenttia."

Täytäntöönpanoviranomaisen mukaan saman elintarvikekorin 10,06 prosentin hinnanalennus kuvastaa "kyseisen korin muodostavien elintarvikkeiden hintojen merkityksellistä, asteittaista ja jatkuvaa alenemista". Tämän vuoksi ministeriö katsoo, että toimenpide on "yksi niistä tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet Portugalin inflaation laskusuuntaukseen viime kuukausina".

"Näiden tulosten saavuttamiseksi oli ratkaisevaa, että Portugalin valtio täytti sitoumuksensa, jotka koskivat sekä arvonlisäverovapautusta että maataloustuotannon tuen vahvistamista tuotantokustannusten vaikutusten lieventämiseksi, samoin kuin sitoumukset, jotka kaikki muut osapuolet ovat tehneet elintarvikkeiden hintojen alentamista ja vakauttamista koskevassa sopimuksessa, jonka tavoitteena on lieventää inflaation vaikutuksia Portugalin perheisiin".