Ministerineuvoston hyväksynnän jälkeen Marcelo Rebelo de Sousa on julkaissut asetuksen, jolla luodaan poikkeuksellinen järjestelmä ajokorttien voimassaolon jatkamista varten.

"Asetus, jolla luodaan ajokorttien voimassaolon jatkamista koskeva poikkeuksellinen järjestelmä, hyväksyttiin. Tällä tavoin laillisesti vanhentuneen ajokortin haltijat voivat jatkaa ajokortin voimassaolon jatkamista ilman erityistarkastusta", todetaan ministerineuvoston lausunnossa.

"Suunniteltua järjestelmää sovelletaan ennen 1. tammikuuta 2008 myönnettyihin ajokortteihin, joiden voimassaoloaika ei vastaa voimassa olevaa lakisääteistä voimassaoloaikaa ja jotka mahdollistavat AM-, A1-, A2-, A-, B1-, B- ja BE-luokkien ajoneuvojen sekä maatalousajoneuvojen kuljettamisen", muistioon lisätään.