EU:n virallisen tilastokeskuksen tänään julkaiseman voimassa olevia vähimmäispalkkoja koskevan selvityksen mukaan Portugali (760 euroa) on mukana niiden 14 Euroopan unionin maan luettelossa, joissa vähimmäispalkat ovat alle 1000 euroa.

Heinäkuun 1. päivästä 2023 alkaen 22:ssa EU:n 27 jäsenvaltiosta on kansallinen vähimmäispalkka, mukaan lukien Kypros (1. tammikuuta 2023 alkaen), kun taas Tanskassa, Italiassa, Itävallassa, Suomessa ja Ruotsissa ei ole määritelty vähimmäispalkkaa.

Eurostat huomauttaa, että "kuukausittaiset vähimmäispalkat vaihtelevat suuresti jäsenvaltioittain, Bulgarian 399 eurosta Luxemburgin 2 508 euroon".

Yhdeksästä ehdokasmaasta ja mahdollisesta ehdokasmaasta seitsemällä oli kansallinen vähimmäispalkka (Montenegro, Pohjois-Makedonia, Albania, Serbia, Turkki, Ukraina ja Moldova), mutta Bosniassa ja Kosovossa ei.

Kansallisen bruttokuukausittaisen vähimmäispalkan tason perusteella heinäkuussa Eurostat sisällytti Portugalin ryhmään, jonka kansallinen vähimmäispalkka oli alle 1 000 euroa kuukaudessa ja johon kuuluvat myös Kypros, Kreikka, Liettua, Malta, Puola, Tšekki, Viro, Slovakia, Kroatia, Unkari, Latvia, Romania ja Bulgaria.

Sloveniassa kansallinen vähimmäispalkka oli 1 203 euroa ja Espanjassa 1 260 euroa.

Luxemburg, Saksa, Alankomaat, Belgia, Irlanti ja Ranska kuuluvat ryhmään, jossa kansalliset vähimmäispalkat ovat yli 1 500 euroa kuukaudessa, ja ne vaihtelevat Ranskan 1 747 eurosta Luxemburgin 2 508 euroon.

Eurostatin mukaan keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti heinäkuun 2013 ja heinäkuun 2023 välisenä aikana oli korkein Romaniassa (+12,9 %), seuraavina Liettuassa (+11,2 %), Bulgariassa (+9,7 %) ja Tšekin tasavallassa (+9,0 %), kun taas EU:n jäsenvaltioista alhaisimmat olivat Maltalla (+1,7 %) ja Ranskassa (+2,0 %).