INE paljasti vuoden 2021 paikallistulotilastoissa, että verovelvollisen maksamasta IRS:stä (yhtenäisestä tuloverosta) vähennettyjen ilmoitettujen bruttotulojen mediaaniarvo oli 10 128 euroa Portugalissa kyseisenä vuonna.

Tulojen mediaaniarvot olivat 69 kunnassa korkeammat kuin kansallinen viitearvo, ja kunnat, joiden mediaaniarvot olivat yli 12 000 euroa, olivat Oeiras (14 552 euroa), Lissabon (13 378 euroa), Cascais (12 296 euroa), Alcochete (12 239 euroa) ja Coimbra (12 055 euroa).

Vuosien 2020 ja 2021 välillä tulojen mediaaniarvon vuotuinen muutosvauhti kasvoi 83 prosentissa kunnista.

Tulojen kiihtyminen oli 58 kunnassa suurempaa tai yhtä suurta kuin koko maassa (3,5 prosenttiyksikköä), ja Albufeiran kunnassa kasvu oli suurinta (8,4 prosenttiyksikköä).

Tulonjaon epätasaisuus oli 30 kunnassa suurempaa kuin maassa, erityisesti Lissabonissa (42,5 %), Portossa (42,0 %), Vila do Portossa (40,7 %) ja Cascaisissa (40,6 %).

Vuosien 2020 ja 2021 välillä 75 prosentissa kunnista havaittiin verovelvollisen maksamasta veroilmoituksesta vähennettyjen ilmoitettujen bruttotulojen epäsymmetrian vähenemistä, ja suurin vähennys oli Vila do Porton kunnassa (- 1,7 prosenttiyksikköä), joka sijaitsee Santa Marian saarella Azoreilla.

INE:n mukaan "kaikki kunnat kasvattivat tulojen mediaaniarvoa verovelvollista kohti, ja yli 35 prosenttia kunnista kasvoi maan tasoa enemmän".

"Vuonna 2021 verovelvollisen maksamasta veroilmoituksesta vähennettyjen ilmoitettujen bruttotulojen mediaaniarvo kasvoi +4,8 % edellisvuoteen verrattuna (+1,3 % vuonna 2020)", INE kuvailee.

INE julkaisi vuoden 2021 paikallistulotilastot, jotka perustuvat vero- ja tulliviranomaiselta (AT) saatuihin anonymisoituihin verotustietoihin, jotka liittyvät henkilökohtaisen tuloveron (IRS - malli 3) selvitysmerkintään ja jotka on saatu näiden kahden tahon välillä allekirjoitetun pöytäkirjan mukaisesti.