Näiden luokitusten suuntaus on puolestaan muuttunut positiivisesta vakaaksi.

Luottoluokituskomitean tarkastelemiin päätekijöihin "kuuluvat alueen talouden tilanne ja Madeiran taloudellinen tulos, vuoden 2023 talousarvion toteuttaminen, maksuvalmius, velkamittarit sekä keskushallinnon ja autonomisen alueen välinen suhde", DBRS Morningstar selitti raportissaan.

"Madeiran luottoluokitusten nosto heijastaa ensisijaisesti Madeiran julkisen talouden suorituskyvyn jatkuvaa tasapainottamista", raportissa sanottiin. "Vuoden 2023 puolivälin talousarvion toteuttaminen vahvistaa alueen sitoutumista julkisen talouden suorituskyvyn rakenteelliseen vahvistamiseen menoja valvomalla". Julkisen talouden suorituskyvyn paranemista tukee tulojen kasvu, joka on erityisesti alueen matkailualan erittäin vahvan kehityksen ansiota." Portugalin keskushallinto, jonka luottoluokitusta on myös nostettu ja jonka luottoluokitus on nyt A ja vakaa, investoi voimakkaasti alueeseen "erityisesti takaamalla sen pitkäaikaisen rahoituksen", raportissa tarkennetaan, "kuten jälleen vuonna 2023 myönnetyt 275 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku ja 25 miljoonan euron laina.". Vuoden 2022 lopussa 82 prosenttia Madeiran suorasta velasta oli joko Portugalin valtion takaamaa tai suoraan sen hallussa."

DBRS Morningstarin arvion mukaan Madeiran luottoluokitukseen kohdistuvat riskit on tasapainotettu, minkä vuoksi se ansaitsee Stable trend -merkinnän. Erityisesti vieraanvaraisuusala on menestynyt erittäin hyvin, mikä antaa aluehallinnolle lisää resursseja talouden vakauttamiseen. "Alueen suora velkaantumisriski vaihtuville koroille on pienentynyt 43 prosenttiin vuoden 2022 lopussa vuoden 2019 lopun 75 prosentista vuoden 2022 lopussa", arviossa jatketaan. "Koska alueen velkataso on kuitenkin erittäin korkea, korkojen jatkuva nousu voisi aiheuttaa paineita alueen julkisen talouden suorituskyvylle."

Tammikuun ja toukokuun 2023 välisenä aikana yöpymiset olivat lisääntyneet Portugalissa 13 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Erityisesti Madeiralla tämä kasvu nousee 23 prosenttiin. "Tämä vaikuttaa osaltaan alueen talouden ja työmarkkinoiden hyvään suorituskykyyn", DBRS Morningstar arveli, "työttömyysaste oli 6,5 % vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä on nyt hieman alle kansallisen 7,2 %:n työttömyysasteen, kun se vuosina 2015-2019 oli keskimäärin 11,4 %."

Madeiran verotulot kasvoivat 16 % vuoteen 2022 mennessä suotuisten taloudellisten tekijöiden ansiosta. "Alue pystyi viime vuonna kirjaamaan ensimmäisen kerran sitten vuoden 2013 toimintaylijäämän, joka oli noin 0,8 % sen toimintatuloista", DBRS kehui, "kun taas vuonna 2021 toimintaylijäämä on 17,3 % sen tuloista ja vuonna 2020 8,5 %.". Vastaavasti rahoitusalijäämä pieneni 9,7 prosenttiin toimintatuloista vuonna 2022, kun se oli 24,9 prosenttia vuonna 2021 ja 14,2 prosenttia vuonna 2020. Vuoden 2023 puolivälin suotuisan talousarvion toteutumisen perusteella alue pystyy todennäköisesti kirjaamaan tänä vuonna alhaisen rahoitusalijäämän tai jopa rahoitusylijäämän." DBRS Morningstar pitää keskeisenä, että alue tasapainottaa talouttaan rakenteellisesti, koska sillä on edelleen erittäin suuri velkataakka, ja on ilmoittanut kiinnittävänsä "erityistä huomiota syyskuussa valitun seuraavan aluehallituksen finanssipoliittiseen strategiaan".

"Alue ennakkorahoitti COVID-19:ään liittyvät toimenpiteensä suurella 458 miljoonan euron joukkovelkakirjalainalla vuonna 2020 ja pystyi näin ollen käyttämään ylimääräiset käteisvaransa alijäämiensä rahoittamiseen vuosina 2021 ja 2022 ja pienentämään DBRS Morningstarin mukautettua velkakantaansa kahden viime vuoden aikana", raportissa kerrotaan. Matkailutulojen palattua vuosina 2021 ja 2022 saaristo siirtyi vuoden 2020 504 prosentin velkaantumisasteesta 431 prosenttiin vuonna 2022, ja sen odotetaan tänä vuonna laskevan alle 400 prosentin.

Vuoden 2022 lopussa alueen keskikorko nousi 2 prosenttiin edellisvuoden 1,6 prosentista, ja DBRS piti sitä edelleen "suhteellisen alhaisena". "Portugalin valtionhallinnon tuki Portugalin valtiovarainministeriön ja velanhallintaviraston (IGCP) sekä valtiovarainministeriön ja rahoituksen pääosaston (DGTF) antamien nimenomaisten takausten kautta tukee edelleen alueen rahoituskustannuksia", he toteavat.

Nämä nimenomaiset takuut ja DBRS Morningstarin odotukset niiden jatkumisesta "ovat positiivisia luotto-ominaisuuksia, jotka ovat ratkaisevia Madeiran luokituksen kannalta". Kaikki merkit siitä, että keskushallinnon tuki alueelle on heikompi kuin tällä hetkellä odotetaan, merkitsisivät Madeiralle negatiivista luottoluokitusta."

DBRS Morningstarin mukaan Madeiran luottoluokitusta voidaan nostaa edelleen minkä tahansa yksittäisen ehdon tai näiden ehtojen yhdistelmän vallitessa: "Madeira pystyy nopeuttamaan velkaantumisen purkamisuraansa; Madeiran talousnäkymät ylittävät nykyiset odotukset ja alue parantaa taloudellista kestävyyttään ja monipuolistumistaan; on viitteitä siitä, että alueen ja keskushallinnon välinen suhde vahvistuu entisestään; tai Portugalin valtion luottoluokitusta nostetaan."

Toisaalta Madeiran luokitusta voidaan alentaa, jos jokin seuraavista tapahtuu: "alueen julkisen talouden vakauttamisessa tapahtuu rakenteellinen käänne, joka johtaa uuteen velan kertymiseen; ilmenee merkkejä siitä, että keskushallinnon tällä hetkellä tarjoama rahoitustuki ja valvonta heikkenevät; tai Portugalin valtion luottoluokitusta alennetaan."

"Sosiaaliset luottokelpoisuusnäkökohdat vaikuttavat olennaisesti luokituksiin, koska Portugalin tasavallan luokituksiin vaikuttavat sosiaaliset tekijät siirtyvät Madeiralle", raportissa todettiin ESG-tekijöiden (Environment, Social, Governance) sosiaalisen elementin huomioon ottamisesta analyysissä.

DBRS Morningstar ei tunnista ympäristötekijöiden vaikuttavan olennaisesti luottoluokitusanalyysiin, mutta katsoo kuitenkin, että "institutionaalinen vahvuus, hallinto ja avoimuus -tekijä" "vaikuttaa luokituksiin", ja toteaa, että "Madeira on toteuttanut julkishallinnon hallintouudistuksia viime vuosina ja on halukas jatkamaan niitä. Tämä tapahtui erityisesti keskittämällä uudelleen luokiteltujen julkisyhteisöjen velat omaan taseeseen ja lisäämällä sen jälkeen niiden toiminnan ja talouden avoimuutta ja valvontaa. Alueen hallintotavan vahvistuminen viime vuosina oli merkittävää alueen luottoluokituksen kannalta."