"Informa D&B:n tekemän alakohtaisen analyysin mukaan vuonna 2022 kirjatun maailmanlaajuisen liikevaihdon voimakkaasta kasvusta huolimatta tämä arvo on edelleen 50 miljoonaa euroa alle sen, mitä saavutettiin vuonna 2019", Notícias ao Minuton raportin mukaan.

Alaan "kohdistui vakavia vaikutuksia vuonna 2020 Covid-19-pandemian asettamien rajoitusten vuoksi", ja "tilanne jatkui vuonna 2021, kun vuoden ensimmäisellä puoliskolla säilytettiin joitakin toimintarajoituksia ja väestö suosi urheilun harrastamista avoimissa tiloissa". Näinä kahtena vuotena alan liikevaihto laski lähes 45 prosenttia".

"Myös toiminnassa olevien kuntosalien määrä elpyi ja oli vuoden 2022 lopussa noin 840. Vaikka tämä määrä on noin 40 enemmän kuin vuonna 2021, se on kuitenkin huomattavasti alle vuoden 2019 1100:n tason. Lissabonin alueelle keskittyy noin kolmannes koko maan kuntosaleista, ja sen jälkeen tulee Porto 24 prosentilla".