Videovalvontajärjestelmien vahvistaminen ja hälytysjärjestelmien käyttöönotto on yksi 53 toimenpiteestä, joista säädetään kaupunkien yhdennetyssä turvallisuusstrategiassa (EISU), joka on hallituksen heinäkuussa hyväksymä julkisia turvallisuuspolitiikkoja koskeva ohjeellinen asiakirja.

Ministerineuvoston päätöslauselmassa todetaan, että hälytysjärjestelmän käyttöönotto videovalvontajärjestelmissä on "tärkeä väline, jolla on erityistä merkitystä nopeaa toimintaa vaativien tilanteiden havaitsemisessa ja joka antaa turvallisuusjoukoille mahdollisuuden kohdentaa riittävät voimavarat järjestelmän havaitseman mahdollisen uhan varalta".

Hallituksen mukaan hälytysjärjestelmä on videovalvontajärjestelmään liitetty sovellus, joka tiettyjen indikaattoreiden perusteella antaa "järjestelmän käyttäjälle signaalin, joka varoittaa häntä riski- tai vaaratilanteesta".

Esimerkkinä asiakirjassa todetaan, että "signaali annetaan, kun ajoneuvo ajaa väärään suuntaan tietyllä tiellä tai kun lentokentällä tietty matkatavara pysyy eristyksissä ja liikkumattomana tietyn ajan kuluttua".

"Tällä tavoin operaattori voi nopeammin aktivoida havaittuun tapahtumaan tarvittavat keinot ja resurssit", hän korostaa ja toteaa, että kunnat ovat yhä enemmän sitoutuneet videovalvontajärjestelmien asentamiseen.

Korkean rikollisuuden alueet

Tieto- ja viestintätekniikan alalla muita EISU:n mukaisia toimenpiteitä ovat muun muassa rikollisuuden georeferointiohjelman luominen, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin paikkoja, joissa rikoksia esiintyy eniten.

Rikollisuuden georeferoinnin avulla, jossa käytetään kontekstuaalisia muuttujia, voidaan ymmärtää ilmiötä paremmin ja toteuttaa toimenpiteitä sen ehkäisemiseksi. Sen avulla voidaan käyttää paikkatietojärjestelmää (GIS) rikollisten tapahtumien kartoittamiseen, georeferoida paikka, sen haavoittuvuudet ja päivittäiset tapahtumat.

"Tämä on tärkeä päätöksenteon tukiväline, sillä se mahdollistaa myös rikoksentekijöiden ja uhrien (anonymisoitujen) profiilien tunnistamisen, rikostyypin analysoinnin ja rikosten esiintymismahdollisuuksien analysoinnin, nimittäin tietojen integroinnin avulla, joka luo suhteen", asiakirjassa todetaan.

Lähipoliisitoiminta

Läheisyyteen perustuva poliisitoiminta on myös toinen EISU:n veto, jonka mukaan hankitaan lisää liikkuvia palvelu- ja näkyvyysyksiköitä, jotka mahdollistavat "poliisitoiminnan mukauttamisen ja vahvistamisen alueilla, joilla on eniten väkeä", sekä koordinoidut partiotoimet kunnallisen poliisin kanssa.

EISU luo myös uuden korkeakoulutuksen lähipoliisiohjelman, nimeltään Safe Higher Education, sen lisäksi, että se jatkaa ja vahvistaa Safe School-, Safe Seniors- ja Safe Sports -ohjelmia sekä laajentaa hanketta, joka on suunnattu alueille, joilla on eniten yöelämän laitoksia.

Torstaina voimaan tulevassa yhdennetyssä kaupunkien turvallisuusstrategiassa määrätään myös uusien paikallisten turvallisuussopimusten allekirjoittamisesta "nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi, rikollisuutta aiheuttavien kaupunkitekijöiden poistamiseksi, sosiaalisen haavoittuvuuden vähentämiseksi sekä kansalaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja eri yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistoiminnallisen lähestymistavan edistämiseksi paikallisiin realiteetteihin".