Postalin raportin mukaan keskikaistalla ajamista koskevat säännöt on esitetty tieliikennelain 13 pykälässä "ajoasento".

Maantielain mukaan:

 • Ajoneuvojen ajoasennon on oltava ajoradan oikealla puolella ja niiden on pidettävä riittävä etäisyys reunakivistä tai jalkakäytävistä onnettomuuksien välttämiseksi.
 • Tarvittaessa voidaan käyttää ajoradan vasenta puolta ohittamiseen tai suunnan vaihtamiseen.
 • Jos samassa ajosuunnassa on kaksi tai useampia kaistoja, on käytettävä oikeanpuoleisinta kaistaa, mutta toista kaistaa voidaan käyttää, jos kyseisellä kaistalla ei ole tilaa, samoin kuin ohittamiseen tai suunnan vaihtamiseen.
 • Sitä, joka rikkoo 1 kohdan säännöksiä, rangaistaan sakolla (60 eurosta) 300 euroon (eurosta), lukuun ottamatta seuraavassa numerossa mainittuja tapauksia.
 • Joka kiertää vastakkaiseen suuntaan kuin on määrätty, rangaistaan sakolla (eurosta) 250 eurosta (euroon) 1250″.
 • Sakon lisäksi voidaan määrätä oheisseuraamuksena ajokielto kahdesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

  Jos edellä ajava auto ajaa moottoritiellä keskikaistalla ja haluat ohittaa sen, sinun on siirryttävä vasemmalle kaistalle ja palattava sitten takaisin oikealle kaistalle.

  Voitko menettää ajokorttipisteitä, jos ajat keskikaistalla?

  Kansallinen tieliikenneturvallisuusviranomainen(ANSR) selventää, että keskikaistalla ajamista pidetään erittäin vakavana rikkomuksena ja se voi johtaa pisteiden vähentämiseen ajokortista.

  On muistettava, että tieliikennelain 146 §:ssä säädetään, että erittäin vakavista hallinnollisista rikkomuksista rangaistaan yleensä 4 pisteellä ajokortista.