Lissabonissa Ratton-palatsissa pidetyssä julkisessa käsittelyssä raportoiva tuomari Carlos Medeiros Carvalho ilmoitti, että "TC päätti yksimielisesti olla lausumatta tasavallan parlamentin 19. heinäkuuta hyväksymän asetuksen sääntelynormien perustuslain vastaisuudesta".

Tuomioistuinneuvoston puheenjohtaja José João Abrantes vahvisti päätöksen perusteluja, "koska hän ymmärtää, että ennakkokuulemisvelvollisuuden (...) kannalta asia ei näytä sisältävän itsehallintoalueita koskevia kysymyksiä", koska Marcelo Rebelo de Sousa oli perustellut lähettämistä sillä, että Madeiran ja Azoreiden itsehallintoalueiden hallintoelimiä ei ollut kuultu.