"Kiinteistötarjonnan puute on ongelma monissa kaupungeissa, ja asumiskustannukset ovat nousseet, ja ne vievät nyt hyvin merkittävän osan eurooppalaisten perheiden kuukausituloista", kirjoittaa hallituksen virkamies. Siksi "Euroopan komission on oltava tietoinen asuntopulan ja korkeiden asumiskustannusten ongelmasta", pääministeri kirjoittaa Expresson mukaan.

Eurooppa-asiain valtiosihteeri Tiago Antunes sanoo viikolla, että "kyse ei ole siitä, että ratkaisua yritetään siirtää toiselle alalle", sillä "nämä ovat ongelmia, jotka vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin, ja siksi kaikki tarvitsevat vastauksen".

Viime vuonna pääministeri oli Von der Leyenille lähettämässään kirjeessä vaatinut elvytys- ja sopeutumissuunnitelman täytäntöönpanon määräaikojen lieventämistä, mikä ei tänä vuonna ole hallituksen Brysseliin kohdistamien pyyntöjen listalla.