Ammattikorkeakouluissa on noin 6 600 avointa paikkaa, kun taas yliopistoissa on tarjolla noin 3 300 avointa paikkaa, kertoo Lusa.

Useimmilla kursseilla, joilla on korkeimmat sisäänpääsykeskiarvot, on taas avoimia paikkoja tässä 2. vaiheessa, mutta monissa tapauksissa paikkoja on vain yksi tai kaksi.

Kurssi, jolla oli 1. vaiheessa korkein sisäänpääsyarvosana - Minhon yliopiston ilmailu- ja avaruustekniikan kurssi - ei kuitenkaan avannut yhtään paikkaa 2. vaiheessa, vaan se jäi viimeisen sisäänpääsykurssin opiskelijalle, jonka keskiarvo oli 18,86 (asteikolla nollasta 20:een).

Ilmailu- ja avaruustekniikkaa opiskelemaan haluaville on kuitenkin vaihtoehtoja: Lissabonissa sijaitsevassa Instituto Superior Técnico -yliopistossa, joka oli toiseksi korkeimman arvosanan (18,68) saanut kurssi, on nyt kaksi paikkaa vapaana, ja Aveiron yliopistossa on avattu yksi paikka.

Myös useilla lääketieteen kursseilla on jälleen avoimia paikkoja: Coimbran yliopistossa ja Beira Interiorin yliopistossa on molemmissa kolme paikkaa avoinna, Minhon yliopistossa on kaksi paikkaa avoinna ja Porton ja Lissabonin yliopistot ovat avanneet yhden paikan.

Toisen vaiheen noin 10 tuhatta vapaata paikkaa on lähinnä CNAES:n ensimmäisestä vaiheesta jäljelle jääneiden 5 212 paikan ja niiden paikkojen summa, jotka oli täytetty ensimmäisessä vaiheessa, mutta joihin opiskelijat eivät ilmoittautuneet.

CNAES:n 1. vaiheessa tarjolla olleista 1 119 korkeakoulukurssista vain 305 kurssilla oli vapaita paikkoja.

Haku CNAES:n toiseen vaiheeseen päättyy tiistaina, ja tulokset selviävät 17. syyskuuta, ja 3. vaihe päättyy kuun lopussa.

Ensimmäisessä vaiheessa lähes 50 tuhatta opiskelijaa sai paikan, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna, mutta tarkoitti sitä, että 84 prosenttia hakijoista pääsi sisään: 59 073 hakijasta 49 438 sai paikan.

Yli puolet hakijoista (56 %) onnistui valitsemaan ensimmäisen vaihtoehdon, ja yhdeksän kymmenestä (87 %) valitsi yhden kolmesta ensimmäisestä vaihtoehdosta.