Seuratuista 60 altaasta 11:ssä veden saatavuus oli yli 80 % ja 19:ssä alle 40 % kokonaistilavuudesta.

SNIRH:n tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen mukaan elokuun lopussa Barlaventon (8,4 %), Sadon (21,8 %), Araden (28,6 %) ja Miran (31,8 %) altaissa oli vähiten vettä saatavilla.

Liman altaan vesimäärä oli suurin, 86,3 % kapasiteetistaan, ja seuraavina olivat Douro (79,6 %), Cávado (78,7 %) ja Ave (76,9 %).

Elokuun 2023 varastot vesistöalueittain olivat yleensä korkeammat kuin elokuun varastojen keskiarvot (1990/91-2021/22), lukuun ottamatta Sadon, Guadianan, Miran, Ribeiras do Algarven ja Araden vesistöalueita.

Kukin vesistöalue voi vastata useampaa kuin yhtä altaikkoa.