Yhdenmukaistettu eurooppalainen vammaiskortti takaa yhdenvertaisen kohtelun - kuten vapaan ja/tai ensisijaisen pääsyn, alennetut matkat tai henkilökohtaisen avun - kun edunsaajat vierailevat muissa jäsenvaltioissa, ja se toimii todisteena vammaisuudesta kaikissa EU-maissa.

Lehdistötiedotteen mukaan uusi pysäköintikortti "antaa vammaisille mahdollisuuden käyttää samoja pysäköintioikeuksia kuin toisessa jäsenvaltiossa".

Pysäköintikortilla on yhteinen pakollinen muoto, joka korvaa vammaisten kansalliset pysäköintikortit ja joka tunnustetaan kaikkialla EU:ssa.

Esitetyssä direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden on tarjottava kortteja sekä fyysisinä että digitaalisina versioina, asetettava korttien myöntämistä tai peruuttamista koskevat ehdot ja säännöt yleisön saataville ja varmistettava, että palveluntarjoajat antavat vammaisille tietoa erityisehdoista ja etuuskohtelusta esteettömässä muodossa.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltainen viranomainen, joka valvoo molempien korttien myöntämistä, uusimista ja peruuttamista kansallisten sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti.

EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin on hyväksyttävä ehdotus.