Tämä on yksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) julkaiseman Education At a Glance 2023 -tutkimuksen päätelmistä, josta käy ilmi, että Portugali ei poikkea OECD:n keskiarvosta, kun verrataan ainoastaan 39 maan vuonna 2020 tekemiä investointeja ja otetaan huomioon niiden osuus bruttokansantuotteesta (BKT).

Portugali käytti 5,1 prosenttia BKT:stään perusopetuksesta korkea-asteen koulutukseen, mikä on "samankaltainen prosenttiosuus kuin OECD-maissa keskimäärin", raportissa todetaan.

Portugali käyttää kuitenkin 14 prosenttia vähemmän rahaa opiskelijaa kohti kuin OECD-maat keskimäärin. Kaikilla tasoilla, perusopetuksesta korkea-asteen koulutukseen, Portugali käytti 10 063 euroa opiskelijaa kohti vuodessa, kun OECD:n keskiarvo oli 11 766 euroa ostovoimapariteettikertoimella korjattujen arvojen mukaan.

Portugalin käyttämä määrä on kuitenkin suurempi, sillä menot opiskelijaa kohti vastaavat 31 prosenttia BKT:stä asukasta kohti, kun OECD:n keskiarvo on 27 prosenttia.

Tutkimuksesta käy myös ilmi, miten rahoitus jakautui eri koulutusasteille: 30 prosenttia kanavoitiin ensimmäiselle ja toiselle asteelle, 22 prosenttia jaettiin kolmannelle asteelle, 23 prosenttia meni toisen asteen koulutukseen ja loput rahoitettiin pakollisen koulutuksen jälkeisiä kursseja (kuten tutkintoja, maisterin tai tohtorin tutkintoja).

Portugalissa yksityisellä rahoituksella on suurempi painoarvo oppivelvollisuuskoulutuksessa, sillä sen osuus kustannuksista on 12 prosenttia, kun OECD:n keskiarvo on 9 prosenttia, todetaan raportissa.

"OECD-maissa keskimäärin yli puolet peruskoulutuksen ja keskiasteen jälkeisen ei-korkea-asteen koulutuksen julkisista menoista tulee valtiotasoa alemmilta hallintotasoilta. Portugalissa 82 prosenttia rahoituksesta tulee keskushallinnolta, kun otetaan huomioon hallinnon tasojen väliset siirrot, 7 prosenttia aluetasolta ja 11 prosenttia paikallistasolta", Education at a Glance 2023 -raportissa todetaan.

OECD:n tutkimus julkaistaan vuosittain, ja siinä esitetään yleiskatsaus koulutuksen tilasta eri puolilla maailmaa.