Toukokuussa uudelleen avatulla sardiininkalastuksella on tästä päivästä alkaen uudet rajoitukset, jotka luonnonvarojen, turvallisuuden ja merenkulkupalvelujen pääosasto (DGRM) on määritellyt seurantakomitean kokouksen jälkeen.

Tänään voimaan tulleessa DGRM:n tutkintotodistuksessa määrätään, että alusten, joiden kokonaispituus on enintään yhdeksän metriä, enimmäispituusraja on 2 250 kg (100 koria).

Yli yhdeksän metrin ja alle 16 metrin pituisilla aluksilla raja on 3 938 kg (175 koria).

Aluksille, joiden kokonaispituus on yli 16 metriä, rajoitus on 5 652 kg (250 koria).

Kalastuksesta vastaavan valtiosihteerin Teresa Coelhon 28. huhtikuuta antamassa määräyksessä määriteltiin sardiinin kalastuksen hoitotoimenpiteet ja todettiin, että DGRM voi muuttaa päivittäisiä rajoituksia.

Sardiinin kalastus aloitettiin uudelleen 2. toukokuuta.