"Portugali on aiemmin tehnyt sitoumuksen [eurooppalaisen] vapaaehtoisen solidaarisuusmekanismin puitteissa. Olemme aina ilmaisseet solidaarisuutemme ja valmiutemme ottaa maahanmuuttajat vastaan tällaisissa tilanteissa", totesi Eurooppa-asioista vastaava valtiosihteeri Tiago Antunes.

Puhuessaan portugalilaiselle lehdistölle Brysselissä yleisten asioiden neuvoston kokouksen päätteeksi, joka pidettiin muutama päivä sen jälkeen, kun Euroopan unioni oli ilmoittanut uudesta suunnitelmasta Euroopan unionin (EU) siirtolaishätätilanteeseen vastaamiseksi, hallituksen virkamies lisäsi: "Kun on kyse suuresta paineesta tai haaksirikosta, asenteemme on aina ollut solidaarisuus ja valmius ottaa vastaan vapaaehtoisen solidaarisuusmekanismin puitteissa".

Valtiosihteeri ei ilmoittanut lukuja, vaan toisti: "Olemme luonnollisesti jo ilmaisseet valmiutemme ottaa vastaan joitakin ihmisiä", hän lisäsi.

Tiago Antunesin mielestä maahanmuuttokysymyksessä on "hyvin suuria haasteita", ja "meidän on lopetettava ihmiskauppiaiden liiketoiminta" ja "luotava säännöllisiä ja turvallisia maahanmuuttokanavia".

Viime sunnuntaina Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli Lampedusassa toimintasuunnitelman laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja totesi, että "Italia voi luottaa Euroopan unioniin", koska Lampedusaan oli saapunut yli 10 000 siirtolaista, mikä on enemmän kuin Italian lähimmän Afrikkaa lähellä olevan saaren väkiluku, vain kolmen päivän aikana.

Kymmenkohtaiseen toimintasuunnitelmaan sisältyy EU:n merivoimien operaatioiden laajentaminen Välimerellä tai uuden operaation perustaminen, niiden ihmisten nopeampi palauttaminen, joiden turvapaikkahakemukset on hylätty, sekä humanitaariset käytävät laillisesti saapuville.