Kansallisen adoptiolautakunnan(CNA) vuoden 2022 toimintakertomuksen mukaan adoptioiden määrän väheneminen laskee puoleen, jos otetaan huomioon vuoden 2016 luvut, jolloin rekisteröitiin 361 adoptiota, ja laskeva suuntaus jatkuu vuodesta 2019, jolloin adoptioita oli 206.

Ehdokkaat suosivat edelleen alle kuusivuotiaita lapsia, jotka ovat terveitä tai joilla on lieviä terveysongelmia ja jotka voidaan adoptoida yksin, ilman sisaruksia, mikä on "huolestuttava tekijä" CNA:lle, joka huomauttaa, että adoptiota odottavien lasten "huomattava määrä siirtyy vuodesta toiseen", ja nämä lapset ovat yli seitsemänvuotiaita, joilla on vakavia terveysongelmia tai jotka ovat vammaisia.

Siitä huolimatta CNA korostaa, että vuonna 2022 oli 45 ehdotusta seitsemän ja 15 vuoden ikäisten lasten adoptoimiseksi.

Vuonna 2022 adoptioprosesseja keskeytyi 14, neljä siirtymävaiheessa - siirtyminen sijaiskodista tai -perheestä adoptioperheeseen - ja 10 adoptiota edeltävänä aikana, jolloin lapsi asuu jo adoptioperheen kanssa.

Syiksi mainittiin muun muassa "empatian puute lasta kohtaan ja vaikeus ilmaista tunteita", ihannoidut odotukset tunneilmaisujen suhteen, joustamattomat asenteet ja ennakkoluulot "haastavampaa käyttäytymistä (pikkuvarkaudet, valehtelu , seksualisoitunut käyttäytyminen, aggressiivisuus)" kohtaan.

Vuonna 2022 vain 15 hakemuksen kohdalla adoptiota jouduttiin odottamaan korkeintaan vuoden, kun keskimääräinen odotusaika jäi kuuden ja seitsemän vuoden välille, minkä vuoksi CNA suosittelee, että hakemuksia mukautetaan adoptiolasten profiiliin, ja korostaa, että pitkällä odotusajalla on vaikutuksia myös hakijoiden motivaatioon.

"Kokemus on osoittanut, että adoptiokelpoisuuden todistamisen ja lapsen kotouttamishetken välinen viive voi peräkkäisistä uudelleenarvioinneista huolimatta vaikuttaa kielteisesti adoption onnistumiseen sekä motivaation heikkenemisen että perheiden kyvyn sopeutua lapsen kotouttamisesta johtuviin muutoksiin", CNA huomauttaa.