Portugalin vakuutusyhtiöiden liitto(APS) osallistuu Euroopan liikkuvuusviikkoon julkaisemalla julkaisun, jonka tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta kaupunkien mikroliikkuvuuden riskeistä ja eduista, kertoo ECO-järjestön raportti.

Julkaisun tärkeyttä korostavat Centro Hospitalar Universitário de Lisboan julkaisemat tuoreimmat tiedot, joissa kirjattiin noin 400 polkupyöriin ja skoottereihin liittyvää onnettomuutta pelkästään vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

APS on sitoutunut edistämään toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja vähennetään "mikroliikkuvuuteen" liittyviä riskejä ja pyritään suojelemaan sekä käyttäjiä että jalankulkijoita. Kirja, jonka otsikko on "Polkupyörät ja skootterit. Kyllä vai ei?" on toinen osa Seguros e Cidadania -kokoelmaa, joka on yhteisjärjestön ja kirjailijoiden Ana Maria Magalhãesin ja Isabel Alçadan kumppanuus.

APS:n puheenjohtajan José Galamba de Oliveiran mukaan "kaupungeissa vallitsee uusi todellisuus, jossa jalankulkijat, autot, polkupyörät, skootterit ja muut kulkuvälineet käyttävät samoja teitä, minkä vuoksi on välttämätöntä lisätä tietoisuutta syntyvistä riskeistä ja varmistaa kansalaisten suojelu. Olemme erittäin tyytyväisiä tämän kirjan lopputulokseen, joka syntyy siitä huolesta, jonka yhdistys on ilmaissut sujuvasta liikkuvuudesta ja tarpeesta selventää näihin uusiin välineisiin liittyvää vakuutusjärjestelmää".

Kirja "Polkupyörät ja skootterit. Kyllä vai ei?" käsittelee muun muassa onnettomuusriskejä ja turvallisuussääntöjen noudattamisen tärkeyttä näitä liikennevälineitä käytettäessä sekä tarkastelee sellaisia aiheita kuin pyöräteiden tarve, polkupyörien merkitys ekologisina vaihtoehtoina ja näitä liikennevälineitä koskevan sääntelyn puute.