Kansallinen tieliikenneturvallisuusviranomainen(ANSR) raportoi onnettomuusaste- ja tieliikennetarkastusraportissaan, että viranomaiset tarkastivat tammi- ja helmikuun välisenä aikana 69,9 miljoonaa ajoneuvoa ja havaitsivat 592 948 rikkomusta, mikä merkitsee 19,7 prosentin kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

ANSR:n mukaan vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana erityyppiset rikkomukset lisääntyivät, erityisesti ylinopeudet (39,2 %), lastenistuimen puuttuminen (30,8 %), vakuutuksen puuttuminen (17,8 %), pakollisen määräaikaistarkastuksen puuttuminen (12,2 %), alkoholin käyttö (10,6 %) ja turvavöiden puuttuminen (8 %).

ANSR:n toimittaman taulukon mukaan ainoa sakko, joka laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla, oli kännykän käytöstä ajon aikana tehtyjen hallinnollisten rikkomusten sakko, joka laski 2,8 prosenttia 11 609:stä 11 280:een, mikä käänsi tilanteen nousuun.