Tämä ehdotus sisältyy BE:n kansallisen hallituksen, joka on Lissabonissa kokoontuneen yleissopimusten välisen korkeimman elimen, päätöslauselmaan, jossa todetaan, että BE ehdottaa parlamentille "kansallisen vähimmäispalkan välitöntä korottamista 900 euroon tammikuussa 2024 ja että tätä arvoa päivitetään koko vuoden ajan ottaen huomioon inflaatio ja tarve palauttaa ostovoima".

"[BE] ehdottaa myös, että julkisen hallinnon ja valtion yrityssektorin työntekijöitä edustavien liittojen ja rakenteiden kanssa aloitetaan neuvotteluprosessi julkisen hallinnon työntekijöiden palkkojen päivittämiseksi ottaen huomioon välttämättömien hyödykkeiden nousu ja perheiden uudenlainen menorakenne, joka voi toimia viitekehyksenä myös yksityiselle sektorille", lukee kokouksen päätteeksi toimittajille jaetussa päätöslauselmassa.

Päätöslauselmassa BE totesi myös, että se esittää lokakuun alussa toimenpidepaketin perheiden vero- ja sosiaalitaakan keventämiseksi "erityisesti varmistamalla poikkileikkausluonteiset vähennykset kuljetus-, lukukausimaksu-, koulutarvike- ja muihin menoihin".

Tekstissä blokkijohtajat korostivat, että Portugalissa "keskipalkka ei riitä kattamaan perheen perusmenoja, kuten asumis-, korkeakoulu-, liikenne-, terveys- ja ruokakustannuksia".

"Jälleen kerran hallitus esittää valtavia budjettiylijäämiä, jotka ylittävät reilusti valtion talousarviossa ennakoidut arvot. Tämä on merkki huonosta budjettipolitiikasta ja huonosta hallinnoinnista, sillä se näkyy virheellisinä tuloennusteina ja riittämättöminä lohkoina budjetoinnissa ja välttämättömien menojen toteuttamisessa", he kritisoivat.

BE:n mielestä "näiden poikkeamien korjaaminen edellyttää valtion perheille asettaman taakan vähentämistä".