Kyseessä on 7,9 prosentin (60 euron) korotus, joka on "kaikkien aikojen suurin vuotuinen vähimmäispalkan korotus", totesi António Costa allekirjoittaessaan työmarkkinaosapuolten kanssa tehdyn tarkistetun tulossopimuksen.

Hallitus ja työmarkkinaosapuolet ovat allekirjoittaneet tulojen, palkkojen ja kilpailukyvyn parantamista koskevan keskipitkän aikavälin sopimuksen vahvistamisen, lukuun ottamatta Portugalin liike-elämän keskusjärjestöä(CIP) ja CGTP:tä.

António Costa korosti, että tulosopimuksen tarkistaminen oli "hyvin omistautunutta työtä, jossa on vähän markkinointia", minkä ansiosta palkkoja voidaan nostaa ja yritysten kilpailukykyä parantaa.

Aiheeseen liittyvä artikkeli: Ehdotus palkkojen nostamisesta 820 euroon