Nämä kaksi pöytäkirjaa allekirjoitettiin sen jälkeen, kun António Costa ja Klaus Iohannis olivat tavanneet São Bentossa, Lissabonissa, ja kansalliselta puolelta mukana olivat myös ulkoasiainministeri João Gomes Cravinho sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Duarte Cordeiro.

Energia-alan pöytäkirjan tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä, myös institutionaalista yhteistyötä, kahdenvälisellä tasolla ja Euroopan unionin tasolla, ja se kattaa "osapuolten välisten neuvottelujen edistämisen yhteisten eurooppalaisten energiapoliittisten tavoitteiden tukemiseksi".

Portugalin ja Romanian hallitukset aikovat muiden tavoitteiden ohella tutkia sinisen energian hankkeiden edistämistä, edistää nesteytetyn maakaasun alan tiedonvaihtoa ja kehittää koulutus- ja asiantuntijaohjelmia.

Tiedonvaihto

Portugalin ulkomaankaupan investointiviraston(AICEP) ja sen romanialaisen vastineyhtiön ARICEn välisellä pöytäkirjalla pyritään kehittämään keskinäistä yhteistyötä taloudellisten tietojen vaihdossa, investointien edistämisessä sekä asiaankuuluvien tapahtumien järjestämisessä ja niistä tiedottamisessa.

Muistion tekstin mukaan Lissabonin ja Bukarestin hallitukset aikovat tällä sopimuksella "vahvistaa kokemusten ja tietojen vaihdon edistämistä molempien markkinoiden yritysten välillä".