"Porton kaupunginvaltuuston mukaan velkaa on tällä hetkellä 1,8 miljoonaa euroa, jota ei ole luovutettu kunnalle".

Jaoston mukaan kunnan yksiköt ovat toteuttaneet erilaisia toimenpiteitä majoitusliikkeiden rekisteröinnin sekä majoitusliikkeiden TMT-alustalla toimittamien laskutustilitysten toimittamisen ja maksamisen laillistamiseksi.

Ottaen huomioon vielä jäljellä olevat velat "yhteisöille, joilla on velkoja, myönnetään aikaa 30. marraskuuta 2023 asti, jotta ne voivat maksaa kyseiset summat kunnanviraston kassaan".

Porton turistivero tuli voimaan maaliskuussa 2018, ja "sen käyttöönoton jälkeen on jo maksettu yli 60 miljoonaa euroa".