Tämä on yksi vuoden 2024 valtion talousarvioesitykseen (OE2024) sisältyvistä toimenpiteistä, jotka on suunnattu keskituloisille kotitalouksille ja joilla tarjotaan 6 800 asuntoa vuokralle alennettuun hintaan vuoteen 2026 asti.

"[Toimenpiteellä] pyritään edistämään monenlaista julkista asuntoa, joka on tarjolla alennettuun hintaan ja joka asetetaan saataville kotitalouksien tulojen kanssa yhteensopivan rasitusasteen mukaisesti. Tavoitteena on näin ollen osaltaan vastata niiden perheiden asuntotarpeisiin, joiden tulotaso ei mahdollista heidän tarpeitaan vastaavien asuntojen saamista markkinoilta", todetaan OE2024-ehdotuksessa.

Asiakirjan mukaan "kohtuuhintaista julkista asuntokantaa vahvistetaan PRR:n puitteissa". "Hankkeisiin voi sisältyä vuokrauksen edistämiseen tarkoitettujen kiinteistöjen kunnostamista, rakentamista tai hankkimista. Taloudellista tukea annetaan lainan kautta. Asunto- ja kaupunkisaneerausinstituutti (IHRU) toimii välittäjänä kuntien ja kansallisen rakennusten kunnostamisrahaston (FNRE) rahoittamien hankkeiden ja PRR:stä saatavien varojen välillä", selitetään toimeenpanovaltuustossa.