Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti jaoston viime kokouksessa, ja se toimitetaan myös kunnanhallitukselle.

Ennen voimaantuloa Penichen kunnallista matkailumaksua koskeva asetus, jonka arvo on yksi euro, asetetaan julkiseen kuulemiseen 30 päivän ajaksi sen ehdotuksen mukaan, johon Lusa-toimisto sai tänään tutustua.

Ehdotuksen johdanto-osassa Penichen kamari perustelee matkailijaveron perustamisen tarvetta sillä, että kunnassa vierailevien ihmisten määrä on "kasvanut merkittävästi viime vuosina".

"Penichen kunta katsoo, että julkisten kustannusten oikeudenmukaisen jakamisen periaate edellyttää, että kunnassa vierailevien matkailijoiden yleishyödyllisten palvelujen tuottamisesta aiheutuvat toimintakustannukset jaetaan siinä suhteessa, jossa ne hyödyttävät näitä matkailijoita eikä kunnassa asuvaa väestöä. Näin ollen on oikeutettua vaatia korvauksia matkailijoilta", kunta selittää.

Penichen kamarin mukaan kunnallisen matkailumaksun soveltaminen mahdollistaa "kunnan infrastruktuuriin kohdistuvien sosiaalisten ja ympäristövaikutusten lieventämisen" ilman, että "kunnan kilpailukyky alueella vaarantuu".

Käytännössä Penichen kunnallista matkailumaksua sovelletaan yöpymisiin hotellien (hotellit, majatalot, huoneistohotellit), matkailukylien, lomakeskusten, paikallisten majoitusliikkeiden, matkailuyritysten sekä leirintäalueiden ja asuntovaunualueiden yöpymisiin.