Aromaattiset sähkösavukkeet, kuten mentoli, pitäisi kieltää Portugalissa vasta vuonna 2024, vaikka EU:n direktiivi ja hallituksen lakiehdotus, jolla se saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, osoittavat, että tämäntyyppisten savukkeiden myynti kielletään tämän vuoden lokakuun 23. päivästä alkaen.

Ministerineuvoston tämän vuoden toukokuussa hyväksymä toimeenpanovallan esitys hyväksyttiin yleisesti parlamentissa 29. syyskuuta vain PS:n äänin, sillä sosialistien Isabel Moreira ja Alexandra Leitão äänestivät vastaan ja 14 muuta hallituspuolueen kansanedustajaa pidättäytyi äänestämästä. Sen on kuitenkin vielä käytävä lopullinen kokonaisäänestys.

Diploma, jolla muutetaan vuoden 2007 tupakkalakia ja rinnastetaan kuumennettu tupakka tavanomaiseen tupakkaan, estää myös kaikenlaisten savukkeiden myynnin paikoissa, joissa tupakointi ei ole enää mahdollista, kuten huoltoasemilla, kahviloissa tai ravintoloissa. Poikkeuksen muodostavat päivittäistavarakaupat, jotka voivat jatkaa tupakan myyntiä.

Koska lainsäädäntöprosessi on vielä kesken tasavallan parlamentissa, on todennäköistä, että maustetun kuumennetun tupakan myyntikielto alkaa käytännössä vaikuttaa vasta vuonna 2024, vaikka tutkintotodistuksen mukaan määräaika on 23. lokakuuta 2023.

"Uudet säännöt tulevat voimaan 23. lokakuuta 2023 kaikkien erottuvien makujen osalta, mentolimaku mukaan lukien, koko Euroopan unionissa 29. kesäkuuta 2022 annetun komission delegoidun direktiivin (EU) 2022/2100 mukaisesti", selitti terveysministeriö lakiehdotusta hyväksyessään tämän vuoden toukokuussa.

Lisäksi Portugalissa ei voida enää myydä tavanomaisia savukkeita, joissa on makuaineita, nykyisen lain mukaan. 20. toukokuuta 2020 tavanomaisen mentolitupakan myynti kiellettiin maassamme yhteisön direktiivin täytäntöönpanon vuoksi.

Täytäntöönpanoviranomaisen ehdotukseen sisältyy myös siirtymäsääntö, joka sallii sellaisten makuaineilla lämmitettyjen tupakkatuotteiden myynnin, jotka on tuotu markkinoille ennen uuden lain voimaantuloa eli ennen tämän vuoden lokakuun 23. päivää.

Tavanomaisen tupakan ja kuumennetun tupakan vastaavuus näkyy myös pakkauksissa, joissa "on nyt yhdistetyt terveysvaroitukset, joissa on tekstiä ja valokuvia", todetaan hallituksen verkkosivuilla julkaistussa kysymys-vastaus-asiakirjassa.