Viime viikolla julkaistiin asuntolainojen korkotuen jatkamista koskeva lakiasetus, jonka mukaan sekä korkotuen saamisen edellytyksiä laajentava muutos että valtion maksamien korkojen määrä ovat taannehtivasti voimassa tammikuusta alkaen.

Toisin sanoen tutkintotodistuksella laajennetaan tammikuusta alkaen niiden henkilöiden joukkoa, jotka saavat korkotukea, ja samalla ne, jotka jo saavat korkotukea, voivat saada sitä enemmän.

Kun valtiovarainministeriöstä kysyttiin aiheesta ja siitä, miten kansalaiset saavat lisää tukea tammikuusta alkaen, valtiovarainministeriö vastasi tänään, että "uudet korkotukisäännöt ovat taannehtivasti voimassa 1. tammikuuta 2023 alkaen". Tämä tarkoittaa sitä, että määrät maksetaan erääntyneinä uusien sääntöjen mukaisesti tuosta ajankohdasta lähtien".

Fernando Medinan johtama toimisto ei kertonut yksityiskohtaisesti, miten nämä maksut suoritetaan, vaan totesi vain, että pankkien kanssa tarkistetaan parhaillaan menettelytapaa, jotta uudet säännöt voidaan ottaa käyttöön.

Asetuksen mukaan bonusta alettiin laskea yli 3 prosentin indeksiarvosta (riippumatta sopimuskorosta), eikä sitä enää maksettu tuloluokkien mukaan. Tästä toimenpiteestä hyötyvät kuitenkin edelleen vain veronmaksajat, jotka ovat veroluokassa 6 (enintään 38 632 euron vuotuiset verotettavat tulot) ja joiden rahoitusvarallisuus on alle 62 sosiaalituki-indeksin (noin 29,7 tuhatta euroa vuonna 2023) suuruinen.

Valtio tukee 75 prosenttia 3 prosenttia ylittävistä koroista 35-50 prosentin (aiemmin 50 prosenttia) ja 100 prosenttia (aiemmin 75 prosenttia) yli 50 prosenttia ylittävistä koroista (asuntolainojen korkoprosentti suhteessa tuloihin).

Tuen enimmäismäärä nousee 720 eurosta 800 euroon vuodessa, mutta asetuksen mukaan tämä enimmäismäärän korotus ei ole takautuva tammikuusta alkaen, vaan se tuli voimaan vasta viime viikolla.

Banco de Portugalin mukaan vuoden 2022 lopussa pankkien salkussa oli noin 1,5 miljoonaa asuntolainasopimusta (vaihtuvakorkoisia, kiinteäkorkoisia tai sekakorkoisia). Tämän vuoden heinäkuussa Banco de Portugalin mukaan asuntolainoja oli kahdella miljoonalla asiakkaalla.

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2024 hallitus ennustaa, että korkotuki kattaa ensi vuonna 200 000 luottosopimusta ja maksaa 200 miljoonaa euroa.