"Zero toivoo, että meneillään olevan strategisen ympäristöarvioinnin jälkeen alkaa lähtölaskenta Humberto Delgadon lentoaseman kiireelliselle ja lopulliselle sulkemiselle, jolloin sen kohtuuttomat sosiaaliset kustannukset loppuvat lopullisesti", yhdistys toteaa lausunnossaan.

Kansalaisjärjestön mukaan näillä kustannuksilla "voitaisiin maksaa ainakin kaksi uutta lentoasemaa sopivassa paikassa, jossa vaikutukset ihmisten terveyteen olisivat mahdollisimman vähäiset".

"Noin 7 vuoden ja 10 kuukauden aikana kertyneet kustannukset ovat nykyhinnoin arvioituna yli 8 750 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, lukuun ottamatta pandemiavuosia, jolloin lentoasemien toiminta oli epätyypillistä, että menetys on noin 1 300 miljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa yli 3,5 miljoonaa euroa päivässä".

Zeron paljastama arvio yhteensä 24 tunnin vuorokausista tehtiin sen verkkosivuilla (https://zero.ong/) olevan laskurin avulla, joka näyttää reaaliajassa kroonisen melualtistuksen ihmisille aiheuttamat kertyneet vahingot vuodesta 2015 lähtien, jolloin lentoaseman olisi pitänyt sulkea kyseisen infrastruktuurin kehittämissuunnitelmaa koskevan ympäristöarviointikomitean vuonna 2006 antaman lausunnon mukaan.

Kansalaisjärjestön mukaan liiallinen melu vaikuttaa 380 000:een Lissabonin, Louresin ja Almadan asukkaaseen.

"Pitkäaikaisella altistumisella lentomelulle suur-Lissabonin vaikutusalueilla on useita haitallisia terveysvaikutuksia, kuten unihäiriöitä, jotka haittaavat kehon terveelle toiminnalle välttämättömän levon laatua ja määrää", Zero toteaa.

Lisäksi se lisää stressitasoja ja edistää sydän- ja verisuoniongelmia, kuten verenpainetautia ja sydänsairauksia, sekä vahingoittaa mielenterveyttä, mikä voi johtaa ahdistuneisuushäiriöihin ja masennukseen.

"(...) Kiinteistöjen hinnat lähellä lentokenttää tai lentoreitin varrella ovat yleensä alhaisemmat kuin muilla kaupungin alueilla. Tämä kiinteistöomaisuuden aliarvostus on maksanut 167 miljoonaa euroa vuonna 2019".