"Pohjoisen alueen kaikki kalastusjärjestöt vastustavat tätä täysin. Kalastajat eivät hyväksy sitä, mitä julkisessa kuulemisessa käsitellään. Se ei tule kysymykseen. Viana do Castelon edustalle ei tule tuulipuistoja. On vain yksi ratkaisu, estää hanke, valittaa Euroopan tuomioistuimeen ja edetä varotoimenpiteellä", VianaPescan edustaja Francisco Portela Rosa sanoi Lusa-toimistolle.

Kyseessä on PAER, joka on julkisessa kuulemisessa 30 päivän ajan. Talous- ja meriministeriön muistion mukaan luonnonvarojen, turvallisuuden ja merenkulun pääosaston(DGRM) laatimaan suunnitelmaan liittyy strateginen ympäristöarviointiraportti ja muita elementtejä.

Saman muistion mukaan PAER:n hyväksyminen edeltää kilpailumenettelyä, jolla pyritään saavuttamaan tavoite tarjota 10 gigawatin (GW) kapasiteetti merituulivoimaa vuoteen 2030 mennessä.

Francisco Portela Rosa, joka edustaa Viana do Castelon kalantuottajien osuuskuntaa VianaPescas, jossa on noin 450 jäsentä, sanoi, että "lauantaina klo 9.30 pohjoisen alueen kalastusyhdistykset tekevät vastustuksensa selväksi pienkalastuksen kongressissa, joka järjestetään Vila Praia de Âncoran vapaaehtoisen palokunnan salissa Caminhassa".

Virkamies sanoi, että "useiden kokousten jälkeen, joita pohjoisen kalastusyhdistykset pitivät DGRM:n kanssa, päästiin sopimukseen alueista, jotka voitaisiin ottaa valtamerta tai merta ympäröivää alkuperää oleviin uusiutuvan energian tuotantohankkeisiin".

"Sovittiin, että merituulipuistojen kattamilla alueilla kolme venettä olisi poistettava käytöstä ja noin kaksi tusinaa alusta jäisi ilman noin 30-40 prosenttia kalastusalueesta", hän selitti.

Hän lisäsi, että "vastineeksi sovittiin, että alalle myönnettävä korvaus hankkeen vaikutuksista olisi laskettava viiden viime vuoden myynnin perusteella".

"Ehdotimme luonnonvarojen, turvallisuus- ja merenkulkupalvelujen pääjohtajalle, että kaikille asianomaisille kunnille korvattaisiin noin 10 prosenttia energiantuotannon tuloista, ja osa tästä summasta jaettaisiin kalastajien yhdistysten kesken. Ehdotusta ei ole vielä analysoitu", Francisco Portela Rosa sanoi.

Vastuuhenkilön mukaan pohjoisen alueen kalastajien yhdistykset katsovat, että "nyt julkisessa kuulemisessa oleva hanke ei toteudu".

"Ne valtaavat kalastusalueita, joita yritämme puolustaa. Ehdottamamme alue on hyväksyttävä. Jos he eivät halua, on ryhdyttävä toimiin, jotta hanke ei etene alueellamme", hän totesi.

PAER:n julkinen kuuleminen on saatavilla 30 päivän ajan ConsultaLex- ja Participa-portaaleissa sekä DGRM:n verkkosivustolla.