Sähköverkon haltijan mukaan uusiutumattomien energialähteiden osuus sähkönkulutuksesta oli 17 prosenttia, ja loput 16 prosenttia oli tuontienergiaa.

Lokakuussa sähkönkulutus kasvoi 3,1 prosenttia (lämpötilan ja työpäivien lukumäärän vaikutusten korjaamisen jälkeen 2,1 prosenttia).

Vesivoiman tuottavuusindeksi oli 1,75 (historiallinen keskiarvo 1), mikä on kolmanneksi korkein arvo REN:n lokakuisten tietojen mukaan (vuodesta 1971 lähtien), kun taas tuulivoiman arvo vakiintui 1,22:een.

Tuulivoiman alalla kirjattiin kyseisenä kuukautena uudet historialliset ennätykset verkkoon toimitetun tehon (4 843 megawattia) ja päivittäisen tuotannon (108 gigawattituntia) osalta.

Aurinkosähköalalla tuottavuusindeksi oli sitä vastoin 0,84.

Tammikuun ja lokakuun välisenä aikana vesivoiman tuottavuusindeksi oli 0,86, tuulivoiman tuottavuusindeksi 1,00 ja aurinkovoiman tuottavuusindeksi 1,02.

Samana ajanjaksona uusiutuvien energialähteiden osuus kulutuksesta oli 56 prosenttia, ja se jakautui seuraavasti: tuulivoima 24 prosenttia, vesivoima 18 prosenttia, aurinkosähkö 8 prosenttia ja biomassa 6 prosenttia.

Maakaasun osuus kulutuksesta oli 21 prosenttia ja loput 23 prosenttia oli tuontienergiaa.

REN:n mukaan kulutus oli vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana käytännössä samansuuruinen kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona, ja se laski 0,1 prosenttia (miinus 0,2 prosenttia, kun otetaan huomioon lämpötilan ja työpäivien korjaukset).

Maakaasumarkkinoilla kulutuksen vähenemissuuntaus jatkui, ja lokakuussa kokonaiskulutus vaihteli -27 prosenttia edellisvuodesta.

Sähkön markkinasegmentillä, jolla uusiutuvien energialähteiden suuri saatavuus on edellytyksenä, kirjattiin -50 prosentin vuosivaihtelu, kun taas perinteisellä segmentillä, johon muut asiakkaat kuuluvat, kirjattiin jälleen negatiivinen vuosivaihtelu, joka oli 6 prosenttia.

Tammikuusta lokakuuhun maakaasun kulutus laski 20 prosenttia edellisvuodesta, 39 prosenttia sähköntuotannossa ja 4,3 prosenttia tavanomaisen maakaasun kulutuksessa, mikä on alhaisin maailmanlaajuinen kaasunkulutus sitten vuoden 2006.