"Hallituksen ehdotus kaikille lääkäreille on, että tammikuusta alkaen tuntipalkka nousee 22,7 prosenttia, koska työajan lyhentäminen nostaa tuntipalkkaa ja se nousee, koska tänään ehdotimme 8,5 prosentin palkkojen päivitystä", Manuel Pizarro totesi.

Terveysministeri puhui toimittajille antamissaan lausunnoissa toisen neuvottelukokouksen päätteeksi, joka päättyi ilman sopimusta itsenäisen lääkäriliiton(SIM) ja kansallisen lääkäriliiton(Fnam) kanssa.

Neuvotteluja jatketaan keskiviikkona, ja tuolloin terveysministeriö antaa uuden vastaehdotuksen, joka sisältää tähän asti 5,5 prosentin palkkapäivityksen arvon.

Lääkäreitä edustavien ammattiliittojen vaatimus on kuitenkin noin 30 prosentin palkankorotus, mutta ministerin mielestä hallituksen kanta ei ole enää niin kaukana, ja täyden omistautumisjärjestelmän puitteissa korotus voi olla jopa suurempi.

"Täyden omistautumisen mallit, joihin kaikki lääkärit voivat vapaasti liittyä, ovat malleja, jotka johtavat noin 35 prosentin välittömään palkankorotukseen, ja kaikkien perheiden terveydenhuoltoyksiköiden siirtyminen B-malliin merkitsee sitä, että monien perusterveydenhuollon lääkäreiden palkka voi nousta noin 60 prosenttia", hän selitti ja puolusti tarvetta "tarkastella ehdotuskokonaisuutta".

Toisaalta Manuel Pizarro vahvisti, että hän on valmis harkitsemaan tätä aikataulua, mutta korosti, että "tehokkaan työn on oltava 35 tuntia viikossa".

"Niiden on oltava tasapainoisia toimenpiteitä, jotka toisaalta arvostavat lääkäreitä ja antavat heille paremmat edellytykset sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämänsä, mutta varmistavat, että kansallinen terveydenhuolto parantaa toimintaansa. Tämä on se, mitä meidän on saavutettava", hän säilytti.

Keskiviikkona pidettävän seuraavan neuvottelukokouksen alla ministeri myönsi, että 35 tunnin viikkotyöajan korvaamiseen liittyvä työajan laskentatapa on eniten erimielisyyksiä herättävä kysymys.