Hallitus päätti 26. lokakuuta pidetyssä ministerineuvoston kokouksessa olla asettamatta jarrua vuokriin vuonna 2024, joita päivitetään 6,94 prosentilla, hyväksyttyään toimenpiteitä vuokralaisten tuen vahvistamiseksi.

Toisin kuin mitä tapahtui vuonna 2023, jolloin rajoitettiin vuokrien arvon päivittämistä - joka nousi 2 prosenttia lain mukaisen 5,43 prosentin sijasta -, vuonna 2024 ei ole tämäntyyppisiä rajoituksia, ja hallitus päätti vahvistaa tukea vuokralaisille, joiden tulot ovat enintään 6. tuloveroluokassa, ja ponnistuksia, joiden tulot ovat yli 35 prosenttia.

Vuokrien päivittämisen vaikutusten lieventämiseksi hallitus hyväksyi toimenpiteen, joka päivittää automaattisesti ylimääräisen tulotuen, lisäämällä 4,94 prosenttia kuukausitulojen arvosta, ja tämä vahvistus myönnetään, vaikka se merkitsisi tuen nykyisen enimmäismäärän (joka on 200 euroa) ylittämistä.

Lisäksi vuokralaiset, jotka eivät tällä hetkellä saa poikkeuksellista vuokratukea, mutta joiden vaivannäköprosentti ylittää 35 prosenttia vuonna 2024 tapahtuvan päivityksen myötä, voivat hakemuksella pyytää, että he kuuluvat toimenpiteen piiriin, kunhan heidän sopimuksensa on tehty 15. maaliskuuta 2023 mennessä.

Käytännössä 700 euron vuokrasopimus nousee vuonna 2024 748,58 euroon kuukaudessa inflaation mukaisella päivityksellä. 900 euron sopimuksessa korotus on 62,46 euroa.

Lisäksi verotuksessa vähennettävän vuokran arvo nousee nykyisestä 502 eurosta 550 euroon vuonna 2024, ja tätä toimenpidettä sovelletaan yleisesti eli se koskee kaikkia vuokralaisia, joilla on vuokrasopimus.

Nykyisen lainsäädännön mukaan vuokrien 6,94 prosentin korotus vuonna 2024 koskee sekä kaupunki- että maaseutualueita.