Idealistan mukaan "vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana investoinnit liikekiinteistöihin olivat Portugalissa yhteensä 1050 miljoonaa euroa, mikä merkitsee noin 46 prosentin laskua vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna."

Kyseessä ovat JLL:n viimeisimmän Market Pulse -julkaisun sisältämät tiedot. Kyseessä on lasku, joka johtuu siitä, että "sijoittajien asenne on varovaisempi" ja "monien operaatioiden loppuunsaattaminen on viivästynyt, mikä heijastaa makrotaloudellisista ja geopoliittisista puitteista johtuvaa kasvavaa epävarmuutta", konsultti sanoo. Kyseessä on lisäksi "maailmanlaajuinen suuntaus, joka vaikuttaa myös Portugaliin".

JLL Portugalin toimitusjohtajan Pedro Lancastren mukaan "kolmannen vuosineljänneksen tulokset eivät ole yllättäviä", erityisesti koska "taloussuhdanteet vaikuttavat kiinteistömarkkinoihin, ja ensimmäisen vuosipuoliskon lopulla oli jo merkkejä transaktio- ja investointitoiminnan hidastumisesta".

"Vaikka inflaatiopaineet ovat hellittämässä eikä EKP nostanut korkoja viime kokouksessa, on edelleen paljon epävarmuutta makrotalouden kehityksestä ja siitä, miten kiinteistöjen kuluttajat, olivatpa he sitten yrityksiä tai perheitä ja pankkeja, sopeutuvat siihen. Tämä luonnollisesti saa toimijat varuilleen ja lisää varovaisuutta, mikä viivästyttää päätöksiä, muotoilee suunnitelmia uudelleen ja sopeuttaa prosesseja uudelleen", hän selittää, kuten lausunnossaan mainitaan.

Vastuuhenkilö toteaa myös, että kiinteistöalalla koettu tunne "vallitsee maailmanlaajuisesti eikä vain Portugalissa". "Viime vuosina kulkemamme polun mukaisesti olemme kansainväliset markkinat, emmekä ole immuuneja pääomien kohdentamisstrategioihin vaikuttaville kehityssuuntauksille. Kyse ei ole houkuttelevuuden menettämisestä tai tulosindikaattoreidemme hauraudesta", hän selittää.

JLL:n strategisen konsultointi- ja tutkimustoiminnan johtajan Joana Fonsecan mukaan toimisto- ja asuntosektorilla ennen kaikkea "tämän kiristyneen toimintaympäristön pääasiallinen vaikutus on näkynyt volyymin vähenemisenä, sillä kauppoja on tehty vähemmän kuin edellisinä vuosina keskimäärin." "Arvostusindikaattorit eli hinnat ja vuokrat ovat pysyneet vakaina tai jopa kasvaneet, ja mukautuksia on tehty vain toissijaisemmissa segmenteissä ja sijainneissa", hän kommentoi.

Yksityiset osapuolet

JLL:n raportissa todetaan, että tämän vuoden kolmannella neljänneksellä talojen myyntihinnat Lissabonissa pysyivät vakaina 4 580 eurossa neliömetriltä (€/m2). 3 020 (€/m2) Portossa merkitsee 2 prosentin marginaalista supistumista edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, sanoo konsultti,

Pedro Lancastren mukaan maassa on edelleen vakava ongelma, joka liittyy tarjonnan puutteeseen, joka tukee arvonnousua aktiivisuuden laskiessa.

Hän kuitenkin varoittaa, että "huolestuttavinta on se, että ei ole olemassa kannustavia ratkaisuja tarjonnan kasvun stimuloimiseksi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, erityisesti asuntokaupassa, jossa kiinteistöjen puute on ollut syynä markkinoiden hintojen nousuun ja rajoittanut monien kuluttajien pääsyä markkinoille." "Uuden tarjonnan luominen on yksityisten tahojen tehtävä, mutta näiden investointien toteuttamiselle on luotava olosuhteet", hän väittää.