Turvallisuusjoukot paljastavat, että tarkastuksia tehdään teillä, joilla on enemmän ajoneuvoja, jotka osallistuvat tähän toimintaan, "jotta voidaan taata liikenneturvallisuus ja lisätä käyttäjien turvallisuuden tunnetta".

Lausunnossa korostetaan, että "matkustajaliikenne on kehittynyt huomattavasti viime vuosina erityisesti uusien liikennemuotojen käyttöönoton myötä", kuten TVDE, jonka liikennemuotoa "kuljettajat ja liikenteenharjoittajat kehittävät omien sääntöjensä mukaisesti, toisinaan piittaamatta oikeudellisista rajoituksista ja liikenteen perussäännöistä, erityisesti kuljettajien pätevyyden, sertifioinnin ja koulutuksen sekä liikennettä harjoittaville yrityksille ja ajoneuvoille asetettujen teknisten eritelmien osalta".

Operaation aikana tehostetaan henkilöliikenteeseen kohdistuvaa tieliikenteen valvontaa, jolla pyritään estämään kuljettajien ja kuljetusyritysten nykyisen lainsäädännön vastaista toimintaa ja edistämään oikeudenmukaista kilpailua tällä alalla.