Postalin mukaan Albufeiran kuntaan rakennettavaa suolanpoistolaitosta koskeva hanke on julkisessa kuulemisessa 19. marraskuuta asti, ilmoitti Águas do Algarve -yhtiö.

"Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskeva päätös on tehty, ja meillä on ilo ilmoittaa, että julkinen kuuleminen on nyt saatavilla, ja määräaika on 6.11.23-19.12.23, toivoen osallistumista", lukee Águas de Portugal -konserniin kuuluvan alueellisen yhtiön tiedotteessa.

"Kyseessä on sellaisen vaihtoehdon toteuttaminen, jolla voidaan taata Algarven alueen väestön julkisen vesihuollon kestävyys myös pitkittyneinä kuivuuskausina, ja tavoitteena on varmistaa veden saatavuus nykyistä ja tulevaa kulutusta varten", yhtiö toteaa.

Tiedotteessa Águas do Algarve korostaa, että tuleva yksikkö, joka poistaa suolaa merestä, mahdollistaa myös "julkisen vesihuoltojärjestelmän joustavuuden lisäämisen" koko alueella, kun otetaan huomioon todennettu kausittainen kulutus ja se, että suolanpoistoprosessista peräisin oleva vesi syötetään jakelujärjestelmään.

Algarven vesihuoltojärjestelmää vahvistavat toimenpiteet takaavat maan eteläosassa vettä jakavan yrityksen mukaan myös sen, että veden keskimääräinen vuotuinen saatavuus kasvaa 17 miljoonalla kuutiometrillä vuonna 2023, mikä tarkoittaa noin 69 miljoonan kuutiometrin vuotuista kasvua vuonna 2026 koko alueella.

Kesäkuun alussa hallitus ilmoitti ehdottavansa suolanpoistolaitoksen rakentamista Albufeiran kuntaan ja aikovansa aloittaa rakentamisen vuoden loppuun mennessä.

Kuten Águas de Portugalin tekemissä ympäristövaikutusten arviointia varten toimitettavissa tutkimuksissa todetaan, suolanpoistolaitoksen rakentamista ehdotetaan Albufeiran kuntaan", ympäristö- ja ilmastoministeri Duarte Cordeiro totesi Lissabonissa käydyssä vesikeskustelussa.

Aiheeseen liittyvä artikkeli: Hallitus ehdottaa suolanpoistolaitosta Albufeiran kuntaan.