ASAE selittää lausunnossaan, että Lissabonin kaupungin historiallisella alueella sijaitsevan AL-ravintolan sulkemista koskeva ilmoitus annettiin rekisteröinnin(RNAL) puuttumisen, turvallisuussääntöjen noudattamatta jättämisen, pakollisen vakuutuksen puuttumisen ja hygieniaolosuhteiden puutteen vuoksi.

Viranomaisen mukaan edellä mainitussa majoituspaikassa asui noin 10 henkilöä, jotka harjoittivat laitonta toimintaa. Viranomainen toteutti nämä operaatiot Lissabonissa yleisen turvallisuuden poliisin(PSP) tuella.

Lisäksi päätettiin keskeyttää kahden Lissabonissa ja Portimãossa sijaitsevan AL:n majoitusliikkeen toiminta, koska "turvallisuussääntöjä ei ole noudatettu ja pakollinen vakuutus puuttuu ja koska majoitettujen henkilöiden terveys ja turvallisuus on vaarassa, koska voimassa olevia hygienia- ja rakenneolosuhteita ei ole noudatettu".

Yhdessä näistä majoitusliikkeistä havaittiin myös tuholaisia.

Vastauksena Lusa-virastolle tämä rikospoliisi ilmoitti, että Portimãossa tarkastettiin vain se laitos, jonka toiminta oli keskeytetty, koska kyseessä oli monimutkainen tapaus "vakavan tuholaistilanteen vuoksi".

"Lissabonissa tarkastettiin 12 paikallista majoitusliikettä", sanoi ASAE ja totesi, että pääkaupungissa toteutetuissa toimissa tehtiin yhteistyötä yleisen turvallisuuden poliisin (PSP) kanssa.

"ASAE jatkaa valtuuksiensa puitteissa tarkastustoimien kehittämistä koko maan alueella talouden toimijoiden terveen ja oikeudenmukaisen kilpailun edistämiseksi, kuluttajien turvallisuuden takaamiseksi ja voimassa olevien säännösten noudattamisen tarkistamiseksi", lausunnossa todetaan lopuksi.

ASAE:n tarkastusoperaatio toteutettiin eteläisen alueyksikön matkailuyritysten ja paikallisten majoitusliikkeiden erikoisryhmän kautta. Tarkoituksena oli varmistaa, että niitä koskevia sääntöjä noudatetaan, "kun otetaan huomioon tämäntyyppisten majoitusliikkeiden suuri määrä".