Ylinopeus on edelleen tärkein sakkojen aiheuttaja Portugalissa, mutta myös liian hitaasti ajaville määrätään rangaistuksia.

ANSR:n mukaan ylinopeus on edelleen eniten sakkoja aiheuttava rikkomus, joka vastaa 66,7 prosenttia kaikista Portugalissa vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla rangaistaviksi määrätyistä rikkomuksista, kertoo Postal. Vaikka kuljettajien on oltava valppaina noudattaessaan nopeusrajoituksia, vain harvat ovat tietoisia vähimmäisrajoituksista, ja heitä voidaan rangaista myös liian hitaasta ajamisesta.

Tässä ovat säännöt Razão Automóvelin mukaan:

Suurimmat nopeusrajoitukset taajamissa ja taajamien ulkopuolella on määritelty Portugalin tieliikennelain (CE) 27, 145, 146 ja 147 artiklassa.

Paikkakunnilla ylinopeudesta määrättävät sakot ovat seuraavat:

Enintään 20 km/h - Lievä hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä 60-300 euron sakko.

20-40 km/h - Vakava rikkomus, josta voidaan määrätä 120-600 euron sakko ja mahdollisesti kuukauden ja vuoden välinen ajokielto.

40-60 km/h - Erittäin vakava rikkomus, josta voidaan määrätä 300-1 500 euron sakko ja ajokielto kahdesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

Yli 60 km/h - Erittäin vakava rikkomus, josta voidaan määrätä 500-2 500 euron sakko ja ajokielto yhdestä kuukaudesta yhteen vuoteen.

Paikkakuntien ulkopuolella ylinopeudesta annettavat sakot ovat seuraavat:

Enintään 30 km/h - Lievä hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä 60-300 euron sakko.

30-60 km/h - Vakava rikkomus, josta voidaan määrätä 120-600 euron sakko ja mahdollisesti ajokielto yhdestä kuukaudesta yhteen vuoteen.

60-80 km/h - Erittäin vakava rikkomus, josta voidaan määrätä 300-1 500 euron sakko ja ajokielto kahdesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

Yli 80 km/h - Erittäin vakava rikkomus, josta voidaan määrätä 500-2 500 euron sakko ja ajokielto yhdestä kuukaudesta yhteen vuoteen.

On tärkeää korostaa, että vakavista rikkomuksista seuraa kolmen pisteen menetys ajokortista ja erittäin vakavista rikkomuksista viiden pisteen menetys EY:n perustamissopimuksen 148 artiklan mukaisesti.

Vähimmäisnopeudet ja sakot

Vähimmäisnopeuksien osalta EY:n perustamissopimuksen 26 artiklassa säädetään, että kuljettajat eivät saa ajaa nopeudella, joka aiheuttaa perusteettomia ongelmia muille tienkäyttäjille, ja että tätä sääntöä rikkomisesta voidaan rangaista 60-300 euron sakolla. Lisäksi moottoriteillä on EY:n perustamissopimuksen 27 artiklan mukaisesti kiellettyä ajaa alle 50 km/h nopeudella, mistä voidaan määrätä 60-300 euron sakko.