Euroopan unioni (EU) on käsitellyt paikallisen majoituksen liiketoimintaa ja ilmoittanut, että EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat päässeet alustavaan sopimukseen, jonka tavoitteena on lisätä lyhytaikaisten matkailijoiden lyhytaikaisten vuokrien avoimuutta. Kyseessä on asetusluonnos, joka liittyy tietojen keräämiseen ja jakamiseen tämäntyyppisissä palveluissa.

Uutta asetusta on tarkoitus soveltaa 24 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta, mutta kahden toimielimen on vielä hyväksyttävä ja virallisesti hyväksyttävä väliaikainen sopimus, EU:n neuvosto totesi lausunnossaan.

"Kaikki hyötyvät sopimuksesta. Uudella asetuksella luodaan alustoille yhtenäiset ja helpot tiedotussäännöt ja helpotetaan isäntien rekisteröintimenettelyjä. Avoimuuden lisääntyminen lisää matkailijoiden luottamusta ja auttaa viranomaisia suunnittelemaan parempaa matkailupolitiikkaa, jolla varmistetaan sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyys ja autetaan samalla valvomaan laitonta toimintaa", sanoo Espanjan matkailusta vastaava väliaikainen valtiosihteeri Rosana Morillo Rodriguez.

EU:n neuvoston mukaan sopimuksen ja näin ollen myös ehdotetun asetuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä alan avoimuutta ja auttaa viranomaisia sääntelemään sitä.

Vaikka AL tarjoaa "etuja sekä majoittajille että matkailijoille", tämä sopimus voi olla "huolenaihe joillekin paikallisyhteisöille, jotka kamppailevat esimerkiksi kohtuuhintaisten asuntojen puutteen kanssa", asiakirjassa todetaan lopuksi. Tämä aihe on lisäksi aiheuttanut paljon mustetta Portugalissa, sillä 7. lokakuuta lähtien voimassa olleessa Mais Habitação -ohjelmassa määritellään alalle uudet säännöt - uudet luvat jäädytetään rannikkokunnissa vuoteen 2030 asti.

Sopimuksessa määrätään myös, että alustojen on toimitettava toimintatiedot viranomaisille kuukausittain ja että pienten ja mikroyritysten lyhytaikaista vuokrausta tarjoavat online-alustat toimittavat toimintansa neljännesvuosittain.