Francisco Manuel dos Santos -säätiön tilastotietokanta Pordata päätti juhlistaa lasten oikeuksien maailmanlaajuista päivää kokoamalla yhteen joukon tietoja, jotka auttavat luomaan väestökuvan nuorista.

Alusta alkaen voidaan todeta, että "viimeisten 50 vuoden aikana Portugali on menettänyt yli miljoona lasta ja nuorta", jotka nykyään edustavat 12,8 prosenttia koko väestöstä.

Pordatan mukaan ja kansallisen tilastokeskuksen(INE) tietojen perusteella vuonna 2022 Portugalissa asui 1,3 miljoonaa alle 15-vuotiasta lasta ja nuorta, joista 51 prosenttia oli miehiä ja 49 prosenttia naisia.

"Lasten ja nuorten määrä on vähentynyt lähes puoleen 50 vuodessa (-46 %): 1980-luvun alkuun asti lapset ja nuoret muodostivat vähintään neljänneksen väestöstä, ja vuonna 2022 heidän osuutensa on 12,8 prosenttia. Vähenemistä on tapahtunut kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti 5-9-vuotiaiden lasten kohdalla (-50 %)", Pordata sanoo.

Näin ollen Portugali on Euroopan unionin toiseksi suurin maa, jossa lasten ja nuorten osuus väestöstä on alhaisin, ja se on vain taulukon kärjessä olevan Italian jälkeen.

"INE:n ennusteiden mukaan Portugalin nuorten määrä vähenee 1,3 miljoonasta vuonna 2022 1,1 miljoonaan vuonna 2050 ja miljoonaan vuoteen 2080 mennessä", hän lisää.

Toisaalta "yli 65 tuhannella portugalilaisella lapsella ja nuorella on ulkomaan kansalaisuus, mikä on 4,9 prosenttia koko alle 15-vuotiaasta väestöstä", ja 18 prosenttia näistä lapsista on jo syntynyt Portugalissa.

Näistä 65 tuhannesta ulkomaalaisesta lapsesta erottuvat Brasilian (45 %), Angolan (8 %) ja Kiinan (4 %) kansalaisuudet, ja yhtä suuri enemmistö on Portugalissa syntyneiden noin 12 tuhannen lapsen joukossa, joista 29 % on brasilialaisia, 15 % kiinalaisia, 9 % angolalaisia, 6 % kapverdeläisiä ja 5 % ukrainalaisia.