"Yksityisellä sektorilla palkat nousivat merkittävämmin: kokonaispalkat vaihtelivat 6,3 prosenttia vuoden 2022 syyskuun 1282 eurosta vuoden 2022 syyskuun 1364 euroon vuotta myöhemmin. Säännöllinen osa kasvoi 6,7 %, 1 053 eurosta 1 124 euroon, ja peruspalkka kasvoi 7,1 %, 988 eurosta 1 058 euroon. Tällä sektorilla todellista vuotuista nousua havaittiin kolmessa palkkalajissa: 2,8 prosenttia kokonaispalkassa, 3,2 prosenttia säännöllisessä palkassa ja 3,6 prosenttia peruspalkassa", kerrotaan NM:n jakamassa INE:n raportissa.

Nyt julkisessa palveluksessa "havaittiin 5,5 prosentin vuosittainen kasvu keskimääräisessä kokonaispalkassa työntekijää (työpaikkaa) kohti, joka oli 1 834 euroa syyskuussa 2023 (1 738 euroa vuotta aiemmin)." Vaikka kasvu oli merkittävämpi yksityisellä sektorilla (1 364 euroa), julkisen palvelun keskipalkka (1 834 euroa) on edelleen korkeampi.

"Erot keskimääräisessä palkkatasossa PA-sektorin [julkisen hallinnon] ja yksityisen sektorin välillä heijastavat muun muassa eroja tehtyjen töiden tyypissä, ikärakenteessa (mikä vaikuttaa inhimillisen pääoman ja ammattikokemuksen karttumiseen) ja työntekijöiden pätevyydessä", voidaan lukea INE:n raportista.

Keskimääräinen kuukausittainen kokonaisbruttopalkka työntekijää kohti (työpaikkaa kohti) nousi kolmannella vuosineljänneksellä 1 438 euroon, mikä on 5,9 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022.