Portugali ei noudattanut Euroopan komission suosituksia tuen vähentämisestä "mahdollisimman nopeasti" energian hinnannousun hillitsemiseksi eikä muuttanut sitä kohdennetummaksi ja kohdennetummaksi kaikkein vähävaraisimmille perheille. Bryssel kehottaakin maata etenemään näiden toimenpiteiden nopeassa vähentämisessä Euroopan komission vuoden 2024 valtion talousarvioesityksestä antaman ja ECO:n raportoiman lausunnon mukaisesti.

Mitä tulee suosituksiin tuesta energian hinnannousun hillitsemiseksi, "komissio katsoo, että Portugalin talousarvioesitys ei ole täysin neuvoston 14. heinäkuuta 2023 antaman suosituksen mukainen".

Yhteisön toimeenpaneva elin korostaa toimenpiteitä, kuten "polttoaineveron yleistä alentamista ja hiilidioksidiveron jäädyttämistä", jotka pysyvät voimassa vuosina 2024 ja 2025 - vaikka niitä alennetaankin asteittain. "Useimmat näistä vuosina 2023 ja 2024 toteutettavista energiatukitoimenpiteistä eivät näytä kohdistuvan kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin perheisiin tai yrityksiin, eivätkä ne täysin säilytä hintasignaalia energian kysynnän vähentämiseksi ja energiatehokkuuden lisäämiseksi", Bryssel toteaa.

"Siksi komissio kehottaa Portugalia vähentämään energiatukitoimenpiteitä mahdollisimman nopeasti vuosina 2023 ja 2024".